Ngày 12/08/2016 - 9:0 SA

Techcom Capital công bố thông tin Báo cáo Tài chính bán niên 2016 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom và Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom

Techcom Capital xin thông báo:

- Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Xem tại đây.

- Báo cáo Tài chính bán niên 2016 - Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom: Xem tại đây.

- Báo cáo Tài chính bán niên 2016 - Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom: Xem tại đây.

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG