Ngày 23/08/2016 - 8:49 SA

Loại cổ phiếu PPC ra khỏi danh mục margin

Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo: kể từ ngày 24/08/2016, TCBS ngừng cho vay giao dịch ký quỹ và loại một số mã chứng khoán ra khỏi danh mục margin, chi tiết như sau:

STT Mã chứng khoán Tên tổ chức niêm yết
1 PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

 

TCBS xin trân trộng thông báo.

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG