Ngày 30/08/2016 - 2:29 SA

Loại cổ phiếu PVB và PVC ra khỏi danh mục margin

Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo: kể từ ngày 31/08/2016, TCBS ngừng cho vay giao dịch ký quỹ và loại một số mã chứng khoán ra khỏi danh mục margin, chi tiết như sau:

STT Mã chứng khoán Tên tổ chức niêm yết
1 PVB Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam
2 PVC Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP

 

TCBS xin trân trộng thông báo.

 

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG