Ngày 31/08/2016 - 9:13 SA

Loại cổ phiếu ANV, SMA, TS4, VNE ra khỏi danh mục margin

Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo: kể từ ngày 01/09/2016, TCBS ngừng cho vay giao dịch ký quỹ và loại một số mã chứng khoán ra khỏi danh mục margin, chi tiết như sau:

STT Mã chứng khoán Tên tổ chức niêm yết
1 ANV Công ty Cổ phần Nam Việt
2 SMA Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
3 TS4 Công ty cổ phần Thủy sản số 4
4 VNE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

 

TCBS xin trân trộng thông báo.

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG