Ngày 07/09/2016 - 8:0 SA

Quy chế giao dịch chứng khoán tại SGDCK TP.HCM

Thông báo quy chế giao dịch chứng khoán tại SGDCK TP.HCM hiệu lực từ 12/09/2016

 

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo quyết định số 341/QĐ-SGDHCM và 342/QĐ-SGDHCM ngày 22/08/2016 của Tổng giám đốc SGDCK Tp.HCM về Quy chế giao dịch chứng khoán và Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại SGDCK Tp.HCM hiệu lực từ 12/09/2016. Nhằm thuận tiện cho Quý khách hàng, TCBS trân trọng thông báo về các thay đổi chính như sau:

1. Tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt:

Quy định cũ: khối lượng tối đa của một lệnh đặt 19.990 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ.

Quy định mới: khối lượng tối đa của một lệnh đặt 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ.

Khối lượng tối thiểu của giao dịch thỏa thuận được giữ nguyên theo quy định cũ là 20.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ.

2. Đơn vị yết giá mới:

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng:

Mức giá

Đơn vị yết giá (đồng)

Mới

< 10.000

100

10

10.000 - 49.950

100

50

50.000 – 99.950

500

100

≥ 100.000

1.000

100

Đối với chứng chỉ quỹ ETF: Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá

3. Bổ sung trường hợp không điều chỉnh giá tham chiếu của các công ty khi niêm yết:

Phát hành thêm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng với giá phát hành bằng giá đóng cửa của cổ phiếu. Chứng chỉ quỹ đóng trước ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh các quyền khác (nếu có).

Phát hành cổ phiếu bổ sung theo phương án hoán đổi từ các giao dịch sáp nhập, trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

4. Chỉnh sửa quy định đối với chứng khoán được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch:

Trường hợp cổ phiếu,chứng chỉ quỹ đóng , chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày (quy định cũ là 45 ngày), biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên được giao dịch trở lại được quy định cụ thể là +/-20% so với giá tham chiếu

5. Bổ sung quy định cho trường hợp trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ:

Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, SGDCK Tp.HCM sẽ xác định biên độ dao động giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

6. Chỉnh sửa quy định về việc hủy sửa lệnh:

Nghiêm cấm hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).

7. Quy định giao dịch đối với chứng khoán bị kiểm soát:

Quy định cũ: Chứng khoán rơi vào tình trạng bị kiểm soát sẽ tạm ngừng giao dịch tối thiểu 2 (hai) ngày cho đến khi có công bố thông tin và có thông báo cho phép giao dịch trở lại của SGDCK Tp.HCM.

Quy định mới: Chứng khoán rơi vào tình trạng bị kiểm soát sẽ chỉ bị hạn chế thời gian giao dịch (chỉ được phép giao dịch phiên chiều) cho đến khi có thông báo khác của SGDCK Tp.HCM.

Techcom Securities
Địa chỉ: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank,191 Bà Triệu,
P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 1800 5888 26
Email: cskh@tcbs.com.vn
Website: www.tcbs.com.vn

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG