Ngày 29/09/2016 - 6:49 SA

Loại cổ phiếu BII khỏi danh mục margin

Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo: kể từ ngày 05/10/2016, TCBS ngừng cho vay giao dịch ký quỹ và loại mã chứng khoán này ra khỏi danh mục Margin, chi tiết như sau:

STT Mã chứng khoán Tên tổ chức niêm yết
1 BII Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (HNX)

 

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG