Ngày 27/10/2016 - 10:58 SA

CBTT Chuẩn hóa chức danh Ban lãnh đạo Công ty

CBTT chuẩn hóa chức danh ban lãnh đạo công ty, cụ thể là đổi tên Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc trên cơ cấu của TCBS. Đồng thời, thông qua việc chuẩn hóa chức danh theo bộ chức danh mới với cán bộ đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc

Xem CBTT tại đây.

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG