Ngày 11/11/2016 - 10:46 SA

Loại cổ phiếu SCR, AAA ra khỏi danh mục Margin

Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo: Kể từ ngày 12/11/2016, TCBS tiến hành loại các mã chứng khoán sau ra khỏi danh mục Margin:

STT Mã chứng khoán Tên tổ chức niêm yết Ngày hiệu lực
1 SCR Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HNX) 12/11/2016
2 AAA  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HNX) 12/11/2016

 

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG