Ngày 31/12/2016 - 4:37 SA

TCBS thông báo về báo cáo việc tách công ty và việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại thành phố Hồ Chí Minh hiện là Tổ Chức Phát Hành của trái phiếu có bảo đảm, không chuyển đổi, đáo hạn năm 2019 với tổng mệnh giá 3.900 tỷ đồng phát hành ngày 01/07/2016

TCBS gửi Người Sở Hữu Trái Phiếu báo cáo việc tách công ty và việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại thành phố Hồ Chí Minh.

Số:1399/2016/TB-TCBS

 

THÔNG BÁO

V/v: báo cáo việc tách công ty và việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại thành phố Hồ Chí Minh hiện là Tổ Chức Phát Hành của trái phiếu có bảo đảm, không chuyển đổi, đáo hạn năm 2019 với tổng mệnh giá 3.900 tỷ đồng phát hành ngày 01/07/2016 (“Trái Phiếu”)

Kính gửi:     - NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Chúng tôi, Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được thông báo ngày 29/12/2016 (“Thông Báo Ngày 29/12/2016”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (“Vicentra HCM”) về việc báo cáo việc tách công ty và việc tăng vốn điều lệ từ Vicentra HCM.  

Do đó, chúng tôi xin thông báo tới Người Sở Hữu Trái Phiếu về Thông Báo Ngày 29/12/2016 của Vicentra HCM theo nội dung đính kèm cùng thông báo này.

Trong trường hợp quý Người Sở Hữu Trái Phiếu có bất kỳ ý kiến gì đối với nội dung Thông Báo Ngày 29/12/2016 trên, vui lòng gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo địa chỉ dưới đây (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tổng hợp và gửi Vicentra HCM).

Người nhận:

Bộ phận Đại Lý – Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương

Địa chỉ:

Tầng 21 - Techcombank Tower - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Trân trọng thông báo!

File đính kèm: Xem tại đây.

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG