Ngày 23/11/2015 - 4:56 CH

Hà Nội - Tín dụng 11 tháng tăng 18%

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng dư nợ cho vay tháng 11 của các TCTD trên địa bàn ước đạt 1.193 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 18% so tháng 12/2014.

Trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cuối năm 2014; dư nợ trung và dài hạn tăng tương ứng là 0,7% và 32,2%.

Về huy động vốn, Cục Thống kê Hà Nội cho biết, mặc dù lãi suất ngân hàng giảm, nhưng tổng nguồn vốn huy động của các TCTD vẫn tăng so tháng trước. Cụ thể, đến cuối tháng 11, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước tính đạt 1.383 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 16,2% so tháng 12/2014.

Trong đó, tiền gửi tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cuối năm 2014 (tiền gửi tiết kiệm tăng 2,3% và 15%, tiền gửi thanh toán tăng 0,5% và 14,4%); phát hành giấy tờ có giá tăng 0,4% và tăng 49,2%.

 

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG