Thông báo nghỉ giao dịch lễ Tết dương lịch 2017
Ngày 29/12/2016 - 6:39 SA
Để thuận tiện cho các giao dịch của Quý khách trong thời điểm nghỉ lễ Tết dương lịch 2017, Techcom Securities (TCBS) trân trọng thông báo:
Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu ANCO09202102 do Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế phát hành
Ngày 27/12/2016 - 9:26 SA
Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-SGDHCM ngày 19/12/2016 và Thông báo số 1285/TB-SGDHCM ngày 19/12/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), trái phiếu ANCO09202102 có tổng mệnh giá phát hành 1.300 tỷ đồng đã được niêm yết trên HOSE từ ngày 19/12/2016 với mã chứng khoán là ANC11601. Số lượng trái phiếu niêm yết là 13 triệu đơn vị, mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu.
CBTT về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính
Ngày 03/08/2016 - 8:17 SA
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính tại Hà Nội và thông tin liên hệ như sau:
TCINVEST BỔ SUNG TÍNH NĂNG GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ TRỰC TUYẾN
Ngày 18/11/2016 - 2:0 SA
Techcom Securities (TCBS) trân trọng thông báo, nền tảng giao dịch đầu tư trực tuyến TCInvest đã chính thức được bổ sung thêm tính năng giao dịch trực tuyến Chứng chỉ quỹ mở của hai quỹ đầu tư TCBF (đầu tư trái phiếu) và TCEF (đầu tư cổ phiếu).

Tin nóng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG