Công cụ tài chính

Phù hợp với sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam trong từng giai đoạn, TCBS đưa ra các sản phẩm tài chính đem lại các lựa chọn đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Hiện tại, TCBS đang cung cấp các sản phẩm tài chính đem lại mức sinh lời hợp lý, tối ưu hóa dòng tiền, linh hoạt về thanh khoản và giúp khách hàng chủ động quản lý được rủi ro lãi suất.

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG