Dịch vụ lưu ký chứng khoán

Là một thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán đảm bảo an toàn, hiệu quả đối với tất cả các loại chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, dịch vụ lưu ký chứng khoán còn được cung cấp cho các loại cổ phiếu và trái phiếu không niêm yết

Trở thành khách hàng của TCBS, nhà đầu tư có thể quản lý thông tin về tài khoản chứng khoán của mình thông qua hệ thống TCInvest một cách thuận tiện nhất 

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG