ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

GIỚI THIỆU BẠN BÈ

 

b0ee3faa-dd27-4355-9c58-4e604ef9d8f9.png Nội dung

- Khi giới thiệu bạn bè, người thân sản phẩm, dịch vụ của TCBS, người giới thiệu sẽ nhận thưởng 0.1% giá trị giao dịch mua đầu tiên sản phẩm trái phiếu iBond hoặc quỹ đầu tư iFund của người được giới thiệu và tối đa là 20,000,000 VND/giao dịch.

- Người được giới thiệu khi nhập mã giới thiệu sẽ được hoàn tiền 0.1% giá trị giao dịch mua đầu tiên sản phẩm trái phiếu iBond hoặc quỹ đầu tư iFund (*) (không giới hạn giá trị hoàn tiền).

b0ee3faa-dd27-4355-9c58-4e604ef9d8f9.png Thời gian và hình thức nhận thưởng

- Thời gian áp dụng: từ 20/11/2019

- Hình thức nhận thưởng: Hệ thống sẽ gửi email xác nhận cho cả người giới thiệu và người được giới thiệu sau khi người được giới thiệu hoàn thành giao dịch iBond hoặc iFund đầu tiên.

- Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản chứng khoán (hoặc tài khoản đầu tư gián tiếp đối với người nước ngoài) của người giới thiệu và người được giới thiệu muộn nhất vào ngày 15 của tháng kế tiếp. 

b0ee3faa-dd27-4355-9c58-4e604ef9d8f9.png Điều kiện, điều khoản áp dụng

- Người giới thiệu có tài khoản chứng khoán đã xác thực email và số điện thoại tại TCBS.

- Người được giới thiệu hợp lệ là người chưa có tài khoản chứng khoán tại TCBS hoặc có tài khoản chứng khoán nhưng chưa có bất kỳ giao dịch mua, bán, chuyển nhượng bất kỳ sản phẩm trái phiếu, cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ nào tại TCBS (không phân biệt kênh giao dịch, bao gồm iConnect).

- Chỉ áp dụng đối với 01 giao dịch mua đầu tiên sản phẩm iBond hoặc iFund của người được giới thiệu, mà bên bán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), do người được giới thiệu tự thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch trực tuyến của TCBS.

- Người giới thiệu cần phải hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản chứng khoán trước khi rút tiền thưởng nếu có trong tài khoản.

- Người giới thiệu là nhân viên bán hàng đã hưởng hoa hồng từ các đối tác của TCBS sẽ không hưởng ưu đãi từ chương trình này.

- Người giới thiệu có nhu cầu xuất biên lai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ khoản hoàn tiền có thể gửi yêu cầu kèm thông tin mã số thuế cá nhân của mình cho TCBS trước ngày 10/01 của năm tài chính tiếp theo.

(*) Chương trình không áp dụng đối với FlexiCA$H - Quỹ đầu tư Trái phiếu linh hoạt.