Chứng khoán online

Mô hình chứng khoán online (online brokerages hay E-securities) mà TCBS đang xây dựng là mô hình tiên tiến mà hầu hết các công ty chứng khoán lớn trên thế giới đã và đang áp dụng trong thời gian gần đây. Tất cả các công đoạn của quá trình giao dịch chứng khoán giữa người bán, người mua, sở giao dịch chứng khoán và trung lâm lưu ký, ngân hàng đều có thể thực hiện online mà không cần thiết phải trực tiếp đến giao dịch tại quầy như mô hình truyền thống.

Hệ thống còn giúp nâng cao hiệu quả của quản lý rủi ro đối với cả công ty chứng khoán cũng như nhà đầu tư do hệ thống của TCBS được cài đặt các cảnh báo sớm tự động và thông báo trực tiếp qua website, email, tin nhắn và điện thoại.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, Techcom Securities mang lại một trải nghiệm khác biệt dành cho nhà đầu tư với hệ thống giao dịch chứng khoán TCInvest.

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG