Hỗ trợ Hỏi đáp Câu hỏi thường gặp

Hỏi đáp

Trải nghiệm đầu tư khác biệt

Câu hỏi thường gặp

Theo quy định của các sàn giao dịch Chứng khoán

Có, đối với các trái phiếu được Techcombank phê duyệt nhận làm tài sản đảm bảo vay cầm cố theo chính sách cho vay của Techcombank tại từng thời kỳ.

Khách hàng hoàn toàn miễn phí mở, duy trì tài khoản.

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý. 

Giao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 01 đến 09 cổ phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán. Hiện mức giá áp dụng khi khách hàng bán cổ phiếu lô lẻ sàn HSX tại TCBS là giá sàn của ngày giao dịch.

Nội dung nộp tiền được thực hiện theo mẫu:
TCBS Nguyen Van A 105Cxxxxxx nop tien vao tai khoan chung khoan

Chuyển khoản trực tuyến từ tài khoản chứng khoán TCBS ra tài khoản Techcombank được hoàn tất ngay lập tức và hoàn toàn miễn phí.

Tối đa 12 tháng nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu

Khách hàng cá nhân được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán

Tài khoản đầu tư iWealth (Tài khoản kết nối IA) chính là tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng Techcombank được thực hiện kết nối với tài khoản giao dịch chứng khoán tại TCBS để có thêm tính năng đầu tư chứng khoán trực tuyến (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vay margin, giao dịch thỏa thuận).
Khách hàng có thể giao dịch chứng khoán trực tuyến trên fast ibank hoặc trên ứng dụng Fast Mobile mà không cần phải chuyển tiền sang tài khoản chứng khoán.

 50 triệu VND mệnh giá trái phiếu.

Thời hạn khoản vay là 89 ngày. Khách vay phải trả nợ trước khi khoản vay quá hạn nếu không thực hiện gia hạn.
Thời hạn tối đa được phép gia hạn: Lên đến 2 năm.

Không. Lãi suất đầu tư khách hàng nhận được là giá trị sau thuế.  

Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.
Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập. 

Khách hàng mua trái phiếu được hưởng toàn bộ quyền lợi của Người sở hữu trái phiếu, bao gồm quyền nhận lãi trái phiếu (nếu Khách hàng vẫn sở hữu trái phiếu tại ngày chốt quyền gần nhất trước ngày trả lãi)

Chịu thuế thu nhập cá nhân và phí giao dịch theo quy định của TCBS từng thời kỳ (hiện tại là 0.15%)

Khách hàng có thể thực hiện đăng ký tài khoản đầu tư iWealth (kết nối IA) trực tuyến trên F@st mobile/ Internet banking của Techcombank hoặc đăng ký tại các chi nhánh của Techcombank 

Khi đặt mua trái phiếu iBond (không bao gồm các giao dịch mua trong iConnect), khách hàng có thể chọn tham gia chương trình trái tức sinh lời.

Phí Quỹ mua lại Chứng chỉ Quỹ và thuế Thu nhập cá nhân

Khách vay được phép trả nợ trước hạn và không bị phạt vì trả nợ trước hạn
Để trả nợ, Khách vay thực hiện (i) nộp tiền vào tiểu khoản ký quỹ hoặc (ii) nộp tiền vào TK ngân hàng Techcombank đã kết nối với TCBS (có tích đăng ký tính năng tự động thu nợ) trước thời điểm hệ thống xử lý cuối ngày.
Tiền nộp vào sau thời điểm thu nợ trong ngày sẽ được thu nợ vào ngày tiếp theo.

Xem thêm