Giám đốc môi giới

Mô tả công việc: 

- Cùng với Chủ tịch, Tổng giám đốc và Giám đốc Dịch vụ Chứng khoán hoạch định chiến lược phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại TCBS theo định hướng đề ra;
- Lập kế hoạch kinh doanh cho bộ phận môi giới của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;
- Xây dựng chính sách môi giới và các quy trình áp dụng cho hoạt động môi giới của Công ty;
- Xây dựng đội ngũ phòng/ban môi giới gồm các trưởng phòng, nhân viên và cộng tác viên phù hợp với chiến lược của Công ty;
- Tuyển dụng nhân sự, tổ chức đào tạo nhân viên mới trong lĩnh vực môi giới đảm bảo chất lượng tư vấn của đội ngũ nhân viên môi giới;
- Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng mới. Đề xuất các phương án phát triển mạng lưới khách hàng cho Công ty, cũng như nhóm khách hàng mục tiêu Công ty hướng tới;
- Tổ chức chăm sóc khách hàng hiện có của Công ty, khách hàng được Techcombank giới thiệu;
- Kiểm soát chất lượng tư vấn, chất lượng chăm sóc khách hàng của nhân viên môi giới;
- Đảm bảo tính tuân thủ, kỷ luật lao động cũng như đạo đức nghề nghiệp của nhân viên môi giới, giảm thiểu tối đa rủi ro cho Công ty trong hoạt động môi giới;
- Đưa ra các giải pháp, các dịch vụ tài chính hỗ trợ sản phẩm dịch vụ môi giới của Công ty;
- Tham gia công tác phát triển, kiểm thử các hệ thống, phần mềm giao dịch chứng khoán của Công ty;
- Kiểm soát hệ thống giao dịch liên quan đến hoạt động môi giới của Công ty, ngăn ngừa lỗi phát sinh trong quá trình giao dịch. Kiểm soát hoạt động nghiệp vụ của nhân viên môi giới thực hiện trên hệ thống giao dịch;
- Liên tục cập nhật các quy định mới từ Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước để đưa vào các quy trình, quy định của Công ty. Phổ biến và đào tạo cho nhân viên làm theo quy định mới. Tư vấn cho Ban giám đốc các quy định mới phát sinh liên quan tới nghiệp vụ môi giới;
- Liên tục cập nhật chiến lược, chính sách của các đối thủ cạnh tranh, đề xuất các giải pháp duy trì, phát triển thị phần của Công ty;
- Tham mưu,đề xuất cho lãnh đạo xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực môi giới. 
 

Yêu cầu: 

- Bằng cử nhân hoặc cao hơn chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan;
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực tài chính cá nhân (chứng khoán, ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm, ...);
- Kinh nghiệm đã được chứng minh trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, kiến thức về hệ thống giao dịch chứng khoán và các sản phẩm và dịch vụ tài chính cá nhân;
- Tố chất lãnh đạo, kỹ năng tuyển dụng, đào tạo và giám sát sự phát triển đội ngũ môi giới;
- Đạo đức, thái độ chuyên nghiệp, tập trung vào kết quả;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word);
- Sử dụng tiếng Anh lưu loát (viết, đọc và nói), khả năng trình bày và giao tiếp tốt;
- Năng động, nhiệt tình, làm việc tốt dưới áp lực cao.
 

Vui lòng gửi hồ sơ (đơn xin việc, CV, các tài liệu liên quan, v.v) về địa chỉ: ngoctl@techcombank.com.vn

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG