Hỗ trợ tài chính

Với tiềm lực tài chính vững mạnh từ ngân hàng mẹ TechcombankTCBS tự tin có thể đem lại các giải pháp hỗ trợ tài chính phù hợp và hiệu quả nhất cho quyết định đầu tư của khách hàng. Dịch vụ hỗ trợ tài chính của TCBS gồm 02 mảng chính:

Hỗ trợ tài chính cho dịch vụ chứng khoán: phục vụ cho các nhu cầu tài chính của khách hàng cá nhân và tổ chức trong việc giao dịch chứng khoán.

- Giao dịch ký quỹ

- Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán (Ứng trước)

- Cầm cố

- Repo trái phiếu

Biểu phí dành cho khách hàng cá nhân: tại đây

Hỗ trợ tài chính cho dịch vụ tài chính doanh nghiệp: phục vụ cho nhu cầu M&A của các khách hàng doanh nghiệp thông qua các công cụ tài chính như LBO, MBO...

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG