Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu bạn bè

Khi giới thiệu bạn bè giao dịch tại TCBS, Khách hàng là Người giới thiệu sẽ được hưởng các ưu đãi cụ thể như sau:
- Được thưởng iXu tương đương 0.01% Giá trị giao dịch mua thành công sản phẩm Trái phiếu iBond đầu tiên của Người được giới thiệu. (Không áp dụng cho trái phiếu do TCBS phát hành và trái phiếu mua trên hệ thống iConnect). 
- Được thưởng iXu tương đương 0.01% Giá trị giao dịch mua thành công Chứng chỉ Quỹ TCBF và TCEF đầu tiên của Người được giới thiệu.
- Được thưởng iXu tương đương 0.01% giá trị giao dịch cổ phiếu tại ngày giao dịch đầu tiên của Người được giới thiệu. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày đầu tiên Người được giới thiệu giao dịch thành công cổ phiếu tại TCBS.

Thời gian áp dụng: Từ 15/08/2022 
- Xu ưu đãi theo chương trình này không được dùng để xếp hạng khách hàng theo Chương trình khách hàng thân thiết của TCBS. Khách hàng có thể quy đổi iXu thành tiền mặt, điểm VinID hoặc các quà tặng khác trên tài khoản chứng khoán theo quy định của TCBS.
- Phần thưởng iXu được tặng vào tài khoản chứng khoán của Người giới thiệu chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo tháng phát sinh giao dịch giới thiệu thành công.
- Với phần thưởng của Người giới thiệu (trước khi quy đổi thành iXu), TCBS sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành và nộp thay thuế thu nhập cá nhân (nếu có) cho khách hàng.

Hướng dẫn thao tác chương trình

 User-added image