Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Biểu phí dịch vụ chứng khoán tại TCBS

February 19, 2019

(Ban hành theo Quyết định số: 114/2019/TCBS-HĐQT  ngày 19 tháng 02 năm 2019)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng biểu phí dịch vụ chứng khoán tại TCBS áp dụng từ ngày 19/02/2019 như sau (*):

 

1. Giao dịch chứng khoán:

- Phí giao dịch cổ phiếu: 0.15%/tổng giá trị giao dịch trên tất cả các kênh giao dịch.
- Phí giao dịch trái phiếu: 0.15%/tổng giá trị giao dịch trên tất cả các kênh giao dịch.
- Phí đóng/mở tài khoản: Miễn phí.

 

2. Lưu ký chứng khoán:

STT Loại dịch vụ Mức phí
1 Lưu ký chứng khoán 0,3 đồng/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng.
0,2 đồng/1 trái phiếu Doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng.
2 Chuyển khoản chứng khoán từ TCBS sang công ty chứng khoán khác (bao gồm cả chuyển khoản tất toán tài khoản) 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu.
Tối đa 1.000.000 đồng.
3 Nhận chuyển khoản chứng khoán từ công ty chứng khoán khác về TCBS Miễn phí
4 Chuyển quyền sở hữu chứng khoán (áp dụng đối với cả bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền) trong các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau. 0,05%/giá trị giao dịch.
Tối thiểu: 50.000 đồng.
Tối đa: 3.000.000 đồng.
5 Chuyển quyền sở hữu giữa 2 tài khoản tại TCBS (áp dụng đối với cả bên nhận quyền và bên quyền) và không thuộc trường hợp nêu tại Mục 4 0,15%/giá trị giao dịch
6 Nhận chuyển quyền sở hữu từ tài khoản tại công ty chứng khoán khác về TCBS và không thuộc trường hợp nêu tại Mục 4 0,15%/giá trị giao dịch
7 Chuyển quyền sở hữu từ tài khoản tại TCBS sang công ty chứng khoán khác và không thuộc trường hợp nêu tại Mục 4 0,2%/giá trị giao dịch
8 Rút chứng khoán 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.
Tối đa 1.000.000 đồng.
Miễn phí rút trái phiếu.
9 Phong tỏa, giải tỏa (tại TCBS và VSD) và quản lý đối với chứng khoán cầm cố

Phí áp dụng đối với từng lần thực hiện giải tỏa chứng khoán đã phong tỏa phát sinh trước ngày 25/11/2015:

*) Đối với chứng khoán cầm cố tại Techcombank
- 0,2% giá trị giao dịch (theo mệnh giá).
- Tối thiểu: 500.000 đồng/lần thực hiện.
- Tối đa: 2.500.000 đồng/lần thực hiện.

*) Đối với chứng khoán cầm cố tại Ngân hàng khác
- 0,2% giá trị giao dịch (theo mệnh giá).
- Tối thiểu: 1.000.000 đồng/lần thực hiện.
- Tối đa: 4.000.000 đồng/lần thực hiện.

 

Phí áp dụng đối với từng lần thực hiện phong tỏa phát sinh từ ngày 25/11/2015 (không thu phí đối với chứng khoán giải tỏa):

*) Đối với chứng khoán cầm cố tại Techcombank
- 0,4% giá trị giao dịch (theo mệnh giá).
- Tối thiểu: 500.000 đồng/lần thực hiện.
- Tối đa: 5.000.000 đồng/lần thực hiện.

*) Đối với chứng khoán cầm cố tại Ngân hàng khác
- 0,4% giá trị giao dịch (theo mệnh giá).
- Tối thiểu: 1.000.000 đồng/lần thực hiện.
- Tối đa: 8.000.000 đồng/lần thực hiện.

 

3. Giao dịch tiền:

Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản chứng khoán tại TCBS: Miễn phí.
Giao dịch tiền với ngân hàng (Áp dụng cho đồng VND, đơn vị VND):

STT Nội dung giao dịch Mức phí (VND)
A. Giao dịch tiền mặt
1 Nộp tiền vào TKGDCK tại quầy giao dịch của Techcombank Cùng tỉnh thành Miễn phí
2 Khác tỉnh thành 0,02% giá trị tiền nộp, tối thiểu: 15.000, tối đa: 700.000
B. Giao dịch chuyển khoản trong nước
3 Tài khoản chuyển tiền /nhận tiền tại Techcombank Cùng tỉnh thành Miễn phí
4 Khác tỉnh thành, giao dịch tại quầy giao dịch Techcombank 0,007% giá trị tiền chuyển, tối thiểu: 15.000, tối đa: 700.000
5 Khác tỉnh thành, giao dịch qua kênh Techcombank internet banking Miễn phí
6 Tài khoản nhận tiền ngoài Techcombank Cùng tỉnh thành, dưới 500 triệu 0,01% giá trị tiền chuyển, tối thiểu: 20.000
7 Cùng tỉnh thành, từ 500 triệu trở lên 0,02% giá trị tiền chuyển, tối đa: 1.000.000
8 Khác tỉnh thành, dưới 500 triệu 0,05% giá trị tiền chuyển, tối thiểu:25.000, tối đa: 1.000.000
9 Khác tỉnh thành, từ 500 triệu trở lên 0,06% giá trị tiền chuyển, tối thiểu: 25.000, tối đa: 1.000.000

 

(*) Nếu có thoả thuận khác giữa Khách hàng và TCBS thì việc thu phí sẽ áp dụng theo thoả thuận đó và không áp dụng biểu phí này.

 

*Ghi chú:
- Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
- TKGDCK: Tài khoản giao dịch chứng khoán.
- Mức phí nêu tại biểu phí trên là mức phí Techcombank áp dụng cho TCBS khi thực hiện việc chuyển tiền cho khách hàng. Đối với các ngân hàng khác, TCBS sẽ áp dụng mức phí do các ngân hàng này thu đối với TCBS khi TCBS thực hiện việc chuyển tiền cho khách hàng.
- Mức phí trên chưa bao gồm VAT.

 

4. Công bố thông tin:

Quyết đinh (v/v Ban hành biểu phí dịch vụ chứng khoán và Biểu lãi suất dịch vụ tài chính tại TCBS).