Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Dịch vụ Margin

August 26, 2019

1. Dịch vụ Margin

Cho vay giao dịch ký quỹ là việc TCBS thu xếp nguồn vốn để thanh toán hộ cho Quý khách theo thỏa thuận ký kết hai bên tại Hợp đồng khi số tiền mua chứng khoán trên tài khoản của Quý khách vượt quá số tiền ký quỹ trên tài khoản.

Quyết định (V/v Ban hành Biểu lãi suất dịch vụ hỗ trợ Tài chính ngày 15/06/2016).
(Ban hành theo Quyết định số: 525/2016/QĐ-CK ngày 15 tháng 06 năm 2016).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng biểu lãi suất dịch vụ tài chính tại TCBS áp dụng từ ngày 01/07/2016 như sau:

Nội Dung Mức lãi suất trong hạn Mức lãi suất quá hạn

Lãi suất cho vay ký quỹ dành cho khách hàng phổ thông

Lãi suất cho vay ký quỹ ưu đãi dành riêng cho khách hàng tham gia chương trình iWealth Pro

11.5%

9.9%

17.25%

14.8%

 

Lưu ý: Các khoản vay ký quỹ trước ngày 26/08/2019 vẫn sẽ giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng trước đó.

 

2. Chính sách giao dịch ký quỹ chứng khoán

Áp dụng từ ngày 12/10/2015

STT Tiêu chí Chính sách

1

Lãi suất margin

Theo công bố của TCBS từng thời kỳ

2

Lãi suất quá hạn

17.25%/năm

3

Thời hạn khoản vay

 89 ngày

4

Tỷ lệ ký quỹ duy trì

85%

5

Tỷ lệ xử lý TSĐB

80%

6

Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm

 

a

Tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB

Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày KH nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên

b

Tỷ lệ ký quỹ dưới tỷ lệ xử lý TSĐB

Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB

c

Nợ quá hạn

Bán vào ngày làm việc liền sau ngày hết hạn khoản vay
(Trường hợp ngày hết hạn khoản vay rơi vào ngày nghỉ thì ngày hết hạn được tính là ngày làm việc đầu tiên sau ngày hết hạn)

7

Ngày giải ngân

T+0

 

Lưu ý:

- Lãi suất quá hạn được áp dụng trong trường hợp đến hoặc quá ngày xử lý TSBĐ của khoản vay nhưng việc xử lý TSBĐ chưa hoàn thành;

- Để đảm bảo thanh toán khoản vay, tài khoản giao dịch chứng khoán có đủ tiền trước 15h30 của ngày thanh toán (không bao gồm ngày nghỉ, thứ bảy và chủ nhật)

 

 

3. Danh mục margin

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương công bố thông tin danh mục vay Margin áp dụng từ ngày 04 tháng 09 năm 2019:

Quý khách hàng xem tại đây: Danh mục margin kể từ 04/09/2019

______

Thông báo về việc loại mã VIP ra khỏi danh mục Margin từ ngày 04/09/2019

Thông báo về việc loại mã DQC ra khỏi danh mục Margin từ ngày 20/08/2019

Thông báo về việc loại mã HUT và DCL ra khỏi danh mục Margin từ ngày 09/08/2019

Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ vay đối với mã KBC áp dụng từ ngày 10/06/2019

Thông báo về việc cập nhật danh mục Margin áp dụng từ ngày 16/05/2019

Thông báo về việc loại mã DAG và VSH ra khỏi danh mục Margin từ ngày 08/04/2019

Thông báo về việc loại mã LSS ra khỏi danh mục Margin từ ngày 19/02/2019

Thông báo về việc bổ sung mã TPB vào danh mục Margin từ ngày 29/01/2019

Thông báo về việc loại mã NCT ra khỏi danh mục Margin từ ngày  08/01/2019

Thông báo về việc loại mã ELC ra khỏi danh mục Margin kể từ 11/09/2018

Thông báo về việc loại mã DGL ra khỏi danh mục Margin kể từ 30/08/2018

Thông báo về việc loại mã KDC ra khỏi danh mục Margin kể từ 21/08/2018

Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ vay mã chứng khoán HBC trong danh mục margin kể từ 22/06/2018

Thông báo bổ sung mã EIB vào danh mục margin kể từ 14/06/2018

Thông báo bổ sung mã HBC vào danh mục margin kể từ 30/05/2018

Thông báo loại mã VND ra khỏi danh mục margin kể từ 11/05/2018

Thông báo bổ sung mã MBS vào danh mục margin kể từ 02/05/2018

Thông báo về việc bổ sung mã VPB vào danh mục margin ngày 12/03/2018

Thông báo bổ sung và điều chỉnh tỷ lệ với các mã trong danh mục margin kể từ 15/12/2017

Thông báo về việc bổ sung mã NVL vào danh mục margin ngày 13/12/2017

Thông báo về việc bổ sung mã CVT vào danh mục margin ngày 03/10/2017

Thông báo về việc loại mã CVT ra khỏi danh mục margin ngày 28/09/2017

Thông báo về việc loại mã PHP ra khỏi danh mục margin ngày 12/09/2017

Thông báo về việc loại mã BVS ra khỏi danh mục margin ngày 06/09/2017

Thông báo về việc loại mã PVD ra khỏi danh mục margin ngày 31/08/2017

Thông báo về việc loại mã GIL ra khỏi danh mục margin ngày 28/08/2017

Thông báo về việc loại mã BCC, DBC ra khỏi danh mục margin ngày 25/08/2017

Thông báo về việc loại mã BHS ra khỏi danh mục margin ngày 23/08/2017

Thông báo về việc loại mã BTP ra khỏi danh mục margin ngày 17/08/2017

Thông báo về việc loại mã SKG ra khỏi danh mục margin ngày 15/08/2017

Thông báo về việc loại mã PXS ra khỏi danh mục margin ngày 10/08/2017

Thông báo về việc thay đổi tỷ lệ cho vay của mã BHS ngày 10/08/2017

Thông báo về việc bổ sung mã BHS vào danh mục margin ngày 07/08/2017

Thông báo về việc loại mã PLC ra khỏi danh mục margin ngày 27/07/2017

Thông báo về việc loại mã BHS ra khỏi danh mục margin ngày 20/07/2017

Thông báo về việc loại mã TDH ra khỏi danh mục margin ngày 17/07/2017

Thông báo về việc loại mã MAS ra khỏi danh mục margin ngày 11/07/2017

Thông báo về việc loại mã CTS ra khỏi danh mục margin ngày 15/06/2017

Thông báo về việc loại mã PGS ra khỏi danh mục margin ngày 09/06/2017

Thông báo về việc loại mã NTL ra khỏi danh mục margin ngày 07/06/2017

Thông báo về việc loại mã TRA ra khỏi danh mục margin ngày 05/06/2017

Thông báo về việc loại mã APC ra khỏi danh mục margin ngày 11/05/2017