Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

April 4, 2017

1. Biểu phí dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

Áp dụng từ ngày 17/02/2017

STT Tên dịch vụ tài chính Mức lãi suất áp dụng
1  Ứng trước tiền bán chứng khoán (ƯTBCK) 9.9%/năm
2  Phí ứng trước tối thiểu Không áp dụng

 

2. Ứng trước tiền bán chứng khoán tại sàn

Để thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán, Quý khách vui lòng đến điểm giao dịch của TCBS để làm thủ tục. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp với TCBS qua hotline 1800 588 826 hoặc theo đường link https://www.tcbs.com.vn/lien-he-tcbs để được hỗ trợ.

 

3. Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến

Bước 1:

Chọn Tiện ích/Ứng trước tiền bán

Bước 2:

Nhập số tiền yêu cầu ứng trước, không vượt quá số tiền cho phép ứng trước trên một tiểu khoản

Bước 3:

Nhập mã PIN chính là mật khẩu đăng nhập của Quý khách, sau đó chọn Thực hiện

Bước 4:

Nhận thông báo Ứng trước thành công từ hệ thống