Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Hướng dẫn giao dịch thỏa thuận online

June 20, 2017

Hướng dẫn đặt lệnh Giao dịch thỏa thuận online: Tham khảo Video hướng dẫn

Hướng dẫn đặt lệnh online 1 firm:

 

 

Hướng dẫn đặt lệnh online 2 firm:

 

 

Quy định giao dịch thỏa thuận:

 

 

HSX

HNX

Upcom

Loại chứng khoán

Cổ phiếu

CCQ

Trái phiếu

Cổ phiếu

CCQ>

Trái Phiếu

Cổ phiếu

Khối lượng tối thiểu

>=20000

Không quy định mức tối thiểu/p>

>=5000

<99 Cp

>=1000

Không quy định mức tối thiểu

Giá đặt

Trong biên độ Trần/Sàn

Không quy định biên độ giao động giá đối với giao dịch trái phiếu.

Trong biên độ Trần/Sàn

Không quy định biên độ giao động giá đối với giao dịch trái phiếu.

Trong biên độ Trần/Sàn

Thời gian đặt lệnh

Từ 9h -11h30 và từ 13h -15h

Đơn vị giao dịch

Không quy định đơn vị giao dịch đối với GD thỏa thuận

 

- Phương thức khớp lệnh thỏa thuận là phương thức giao dịch đã xác định trước Bên mua và bên bán, các điều kiện về lệnh như giá, khối lượng… đã được hai bên thỏa thuận trước.

- Lệnh 1 Firm: là lệnh Mua/Bán thỏa thuận giữa hai Khách hàng ở cùng công ty chứng khoán 
- Lệnh 2 Firm: là lệnh Mua/Bán thỏa thuận giữa hai Khách hàng ở hai công ty chứng khoán khác nhau.


Chú ý:

- Số dư tiền và chứng khoán chỉ được phong tỏa khi lệnh thỏa thuận của Khách hàng được TCBS duyệt và đẩy lệnh vào hệ thống giao dịch của hai Sở. Trong thời gian lệnh chưa được duyệt bởi TCBS, Khách hàng vẫn có thể thực hiện đặt lệnh thông thường dựa trên số dư tiền và chứng khoán hiện có trên tài khoản (Chưa trừ đi lệnh thỏa thuận). Trong trường hợp tại thời điểm TCBS đẩy lệnh vào sàn mà số dư chứng khoán/tiền không đáp ứng quy định, lệnh thỏa thuận sẽ bị từ chối và TCBS không chịu trách nhiệm đối với trường hợp hủy lệnh này.