Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần

April 4, 2017

TT Tên văn bản Mẫu biểu Số lượng hồ sơ Ghi chú
Hồ sơ áp dụng chung:
1 Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần DON CNCP.doc 03 bản gốc
2 CMND/Hộ chiếu của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng 01 bản sao Không cần sao y công chứng
3 Tờ khai Thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần (Theo mẫu biểu Bộ Tài chính) TK 04-CNV.doc 02 bản gốc
4 Tờ khai Thuế TNCN từ phần cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng (Theo mẫu biểu Bộ Tài chính) TK 04-ĐTV.doc 02 bản gốc Liên hệ Bộ phận Quản lý Cổ đông để lấy số liệu
Đối với tổ chức cần bổ sung:
5 Biên bản họp và Quyết định của cấp có thẩm quyền của tổ chức về việc chấp thuận chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng CP. 01 bản gốc
6 Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất 01 bản sao
7 Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu người đại diện tổ chức đi làm thủ tục 01 bản gốc
8 CMND/Hộ chiếu của người đi làm thủ tục 01 bản gốc (để đối chiếu)
Đối với Tổ chức là cổ đông lần đầu của Techcombank cần bổ sung:
9 Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập 01 bản sao y công chứng
10 Điều lệ của tổ chức 01 bản sao y công ty
11 Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật và các Ủy quyền có liên quan. 01 bản sao y công ty

Mọi thắc mắc, câu hỏi có liên quan, xin vui lòng liên hệ tới Bộ phận Quản lý Cổ đông-Quản lý Chứng khoán Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương, SĐT: 0439446368 (Ext: 1507;5316)