Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Hướng dẫn chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho người khác.

April 4, 2017

Để thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Quý khách vui lòng đến điểm giao dịch của TCBS để thực hiện các thủ tục sau:

STT Nội dung chuyển khoản Thủ tục cần chuẩn bị
1 Biếu, cho, tặng

- Đề nghị chuyển khoản chứng khoán (tham chiếu phần 1,2)

- Tường trình về việc biếu, tặng, cho

- Văn bản thỏa thuận biếu, tặng, cho tài sản (bản sao công chứng)

- Bản sao công chứng CMND

- Giấy tờ liên quan khác

- Nộp phí theo biểu phí của TCBS quy định từng thời kỳ.

2 Thừa kế

- Đề nghị chuyển khoản chứng khoán (tham chiếu 1,2)

- Di chúc (bản sao công chứng)

- Thừa kế theo pháp luật:

  • + Giấy chứng từ của người để lại tài sản thừa kế
  • + Tường trình về quan hệ nhân thân
  • + Giấy chứng nhận quan hệ nhân thân
  • + Biên bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
  • + Ủy quyền cho người đại diện nhận thừa kế có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
  • + Bản sao công chứng CMND
  • + Các giấy tờ liên quan khác

- Nộp phí theo biểu phí của TCBS quy định từng thời kỳ.


Để chuyển quyền sở hữu khoản chứng khoán, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với TCBS qua hotline 1800 588 826 hoặc email để được hỗ trợ. Thời gian để hoàn tất giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán là 7 ngày làm việc kể từ ngày TCBS nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, trừ khi có yêu cầu khác của cơ quan quản lý.