Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Hướng dẫn đặt lệnh mua và bán Trái phiếu iBond Online

June 11, 2018

- Trái phiếu iBond an toàn, lãi suất cao lên đến 9%/năm, thanh khoản tốt - 

 

Quý khách có thể dễ dàng chủ động thao tác đặt lệnh mua bán Trái phiếu Online theo các hướng dẫn sau:

 

1. Hướng dẫn đặt lệnh mua Trái phiếu iBond Online

 

 

 

2. Hướng dẫn đặt lệnh bán Trái phiếu iBond Online

 

 

Quý khách cũng có thể xem tại ĐÂY