Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Hướng dẫn nộp/ chuyển tiền mua Chứng chỉ quỹ mở

April 23, 2018

Tiền mua Chứng chỉ Quỹ mở (CCQ) của Quý khách sẽ được TCBS cắt tự động nếu Quý khách đảm bảo đồng thời:

(i) Số dư trên Tài khoản chứng khoán đủ thanh toán cho cả phí lưu ký và lệnh mua trước 14h00 ngày T-1 (T là ngày giao dịch) và

(ii) Đăng ký dịch vụ cắt tiền tự động từ tài khoản chứng khoán.

 

Trường hợp Khách hàng sử dụng Sản phẩm tài khoản đầu tư IA (kết nối tài khoản ngân hàng tại Techcombank với tài khoản chứng khoán TCInvest), khi tài khoản chứng khoán thiếu tiền hệ thống sẽ hỗ trợ tự động chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang.

 

Nếu Quý khách không thực hiện cắt tiền tự động, Quý khách vui lòng nộp/ chuyển tiền với thông tin chi tiết như sau trước 14h45 ngày T-1:

 

1. Khi mua quỹ TCBF:


Tên tài khoản thụ hưởng: Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom
Số tài khoản thụ hưởng: 90218569504
Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam – Hội sở chính
Nội dung (tiếng Việt không dấu): Họ tên khách hàng – Số tài khoản chứng khoán – Mã hiệu lệnh – TCBF – TCBS
Ví dụ: Nguyen Van A – 105C123456 – 113456- TCBF - TCBS

 

2. Khi mua quỹ TCEF:


Tên tài khoản thụ hưởng: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom
Số tài khoản thụ hưởng: 90218568704
Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam – Hội sở chính
Nội dung (tiếng Việt không dấu): Họ tên khách hàng – Số tài khoản chứng khoán – Mã hiệu lệnh – TCEF - TCBS
Ví dụ: Nguyen Van A – 105C123456 – 113456- TCEF - TCBS