Hỗ trợ Hướng dẫn chung

Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua Trái phiếu VIC112020

December 3, 2018

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA TRÁI PHIẾU

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP (VIC112020)

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 72/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/11/2018)

THỜI GIAN CHÀO BÁN: 4/12/2018 – 24/12/2018

 

STT

NỘI DUNG

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Bước 1

Hướng dẫn nộp Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu

Thời hạn: từ ngày 4/12/2018 tới ngày 24/12/2018

1.1

Khách hàng cá nhân

Lưu ý: Khách hàng khi đến đăng ký đặt mua Trái Phiếu vui lòng mang theo CMND/Căn cước công dân bản gốc để đối chiếu.

Khách hàng nộp tại quầy 02 Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên.

Sau đó, Khách hàng thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại mục 2 dưới đây.

1.2

Khách hàng tổ chức

1. Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại TCBS hoặc qua Bộ Phận Kinh Doanh Hỗ Trợ;

2. Hạn cuối nhận hồ sơ pháp lý của tổ chức đăng ký mua: 20/12/2018 (CHI TIẾT TẠI PHỤ LỤC 1)

 

Hồ sơ mang theo khi nộp Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu:

1. Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp tại TCBS;

2. Bộ hồ sơ pháp lý của tổ chức theo đúng định dạng và số lượng quy định dưới đây;

3. 02 Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin, ký đóng dấu và ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có);

4. Bản sao hợp lệ xác nhận đã nộp tiền vào tài khoản chuyên dụng của TCBS;

Bước 2

Hướng dẫn nộp tiền

2

Khách hàng cá nhân/tổ chức nộp tiền trước 17h của ngày nộp Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

Hạn cuối nhận đơn và nộp tiền: 17H NGÀY 24/12/2018

 

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản chuyên dụng mở tại TCBS theo hướng dẫn sau:

Người thụ hưởng

:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Số tài khoản

:

19133336666555

Mở tại

:

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Tỉnh/TP

:

Hà Nội

Nội dung chuyển khoản

:

[Ten to chuc/ca nhan] [GĐKKD/CMND/CCCD] thanh toan tien mua [so luong] trai phieu VIC112020

Lưu ý:

  • Nếu tiền không được chuyển đến tài khoản chuyên dụng trước 17h của ngày nộp Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu thì Giấy Đăng Ký được coi là hết hiệu lực và Khách Hàng có nhu cầu mua xin thực hiện lại Bước 1;
 

Bước 3

Xác Nhận Đặt Mua Thành Công

 

Hết thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền nói trên, trong vòng 07 ngày làm việc TCBS sẽ gửi 1 (một) bản Xác Nhận Đặt Mua Thành Công có xác nhận của TCBS tới từng khách hàng theo địa chỉ đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

- Trường hợp số lượng đăng ký đặt mua nhỏ hơn hoặc bằng số lượng Trái Phiếu được chào bán, Khách Hàng sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số Trái Phiếu đã đăng ký đặt mua;

- Trường hợp số lượng đăng ký đặt mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu được chào bán, Tổ Chức Phát Hành hoặc TCBS sẽ phân bổ số lượng Trái Phiếu cho từng khách hàng theo tỷ lệ đăng ký đặt mua theo quy định của pháp luật. Khách Hàng sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch vào tài khoản theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu;

- Trường hợp đợt phát hành trái phiếu không thành công, khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

GHI CHÚ

Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua Trái Phiếu trong trường hợp đợt chào bán không thành công:

- Thời hạn: Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Tài Khoản Phong Tỏa được giải tỏa theo thông báo của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

- Cách thức: Chuyển toàn bộ vào tài khoản của người đặt mua Trái Phiếu trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu;

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

(Danh mục có tính chất tham khảo)

 

 

STT

Tên văn bản

Số lượng

Yêu cầu

1.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập và hoạt động/Giấy phép đầu tư (“Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp”)

(Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp này phải là bản cập nhật thông tin thay đổi mới nhất, nếu có)

1

Bản sao y công chứng

2.

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp doanh nghiệp đã có mã số doanh nghiệp và mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp)

1

Bản sao y công chứng

3.

Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu còn thời hạn hiệu lực (ngoại trừ trường hợp đã đăng ký trên cổng thông tin quốc gia)

1

Bản sao y công chứng

4.

Điều lệ toàn văn và cập nhật gần nhất

1

Bản sao y công ty

5.

Văn bản bổ nhiệm của người ký kết (nếu người ký không phải là người đại diện theo pháp luật/trong trường hợp Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp của  không đề cập rõ)

1

Bản sao y công ty

6.

Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật về việc ký kết (nếu người ký hợp đồng không phải là Người đại diện theo pháp luật).

Trường hợp văn bản ủy quyền có quy định người được ủy quyền cần có chấp thuận giao dịch từ các cấp có liên quan thì nhà đầu tư cần cung cấp thêm quyết định đầu tư hoặc các văn kiện khác tương đương.

1

Bản sao y công ty

7.

Thông báo mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền ký kết

1

Bản sao y công ty

8.

Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện ký kết:

- Đối với người Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực

1

- Đối với người Việt Nam: Bản sao y công chứng

- Đối với người nước ngoài: Bản sao y được công chứng bởi Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán

 

Dowload mẫu giấy đăng ký mua Trái phiếu tại đây