Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần Techcombank

 

                                      Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần Techcombank:

 

TT

Tên văn bản

Mẫu biểu

Số lượng hồ sơ

Ghi chú

Hồ sơ áp dụng chung:

 1. 1

Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần

DON CNCP.doc

03 bản gốc

 

 1. 2

CMND/Hộ chiếu của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng

 

01 bản sao

Không cần sao y công chứng

 1. 3

Tờ khai Thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần (Theo mẫu biểu Bộ Tài chính)

TK 04-CNV.doc

02 bản gốc

 

 1. 4

Tờ khai Thuế TNCN từ phần cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng (Theo mẫu biểu Bộ Tài chính)

TK 04-ĐTV.doc

02 bản gốc

Liên hệ Bộ phận Quản lý Cổ đông để lấy số liệu.

Đối với tổ chức cần bổ sung:

 

 1. 5

Biên bản họp và Quyết định của cấp có thẩm quyền của tổ chức về việc chấp thuận chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng CP.

 

01 bản gốc

 

 1. 6

Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất

 

01 bản sao

 

 1. 7

Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu người đại diện tổ chức đi làm thủ tục

 

01 bản gốc

 

 1. 8

CMND/Hộ chiếu của người đi làm thủ tục 

 

01 bản gốc

(để đối chiếu)

 

Đối với Tổ chức là cổ đông lần đầu của Techcombank cần bổ sung:

 

 1. 9

Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập

 

01 bản sao y

công chứng

 

 1. 10

Điều lệ của tổ chức

 

01 bản sao y công ty

 

 1. 11

Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật và các Ủy quyền có liên quan.

 

01 bản sao y công ty

 

 

 

Mọi thắc mắc, câu hỏi có liên quan, xin vui lòng liên hệ tới Bộ phận Quản lý Cổ đông-Quản lý Chứng khoán Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương, SĐT: 0439446368 (Ext: 1507;5316)

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG