isave két vàng sinh lãi
 
iSave
iSave Plus

Giao dịch trên nền tảng TCInvest

Cho vay / Rút vốn 24/7

Tự động nộp/rút (Auto Sweeping)

Tính vào sức mua cổ phiếu

Sắp ra mắt

Lãi suất

3.5 - 6.0%/năm

4.5 - 6.5%/năm

Thưởng cam kết duy trì theo kỳ hạn

0.5 - 2%/năm

Két đặt tại

TCBS

iWealth

Rút tiền

Trực tiếp từ iSave

Trực tiếp từ iSave Plus

 
Chọn loại giải pháp iSave phù hợp và xem minh họa dòng tiền lãi:

Lãi suất theo ngày từ
3.5 - 6.0%/năm

Cho vay & rút 24/7

An toàn và bảo mật

Tính vào sức mua

Tự động cho vay và rút vốn

Minh hoạ dòng tiền lãi thực tế iSave

Thứ 2 ngày 01/10, bạn chuyển  triệu tiền mặt đang có vào iSave, vậy bạn sẽ được hưởng tiền lãi cụ thể như sau:

Ngày 01/10 07/10 14/10 31/10
Số ngày 1 7 14 31
Số tiền 1000tr 1000tr 1000tr 1000tr
Tiền lãi ngày     x 7   x 14   x 31
Thưởng tuần -     x 2   x 4
Thưởng tháng - - -  
Tổng tiền lãi        
Thuế TNCN 5%        
Thực nhận        

Cách tính tiền lãi iSave của bạn

 

Lãi ngày: KH để tiền trong Két vàng iSave có lãi suất tính hàng ngày là 3.5%/năm

 

Thưởng tròn tuần: Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng của 1 tuần (từ thứ 2-CN) được thưởng lãi suất 1.0%/năm

 

Thưởng tròn tháng: Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng của 1 tháng (từ ngày 1 đến ngày cuối tháng) được thưởng lãi suất 1.5%/năm

 

Tổng tiền lãi trả hàng tháng = Lãi ngày + Thưởng tròn tuần + Thưởng tròn tháng


Lưu ý:
- Số dư tính lãi ngày là số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng tại 2 thời điểm: thời điểm 18h hôm trước (T-1) và thời điểm 7h sáng của ngày hiện tại (T0)
- TCBS sẽ nộp thuế hộ khách hàng (5%) trên lãi suất được hưởng theo quy định về thuế TNCN
- Điều kiện và điều khoản chương trình iSave

iSave Plus là thành quả của sự phối hợp và sáng tạo của iWealth Investments cùng Techcom Securities (TCBS) nhằm mang lại lãi suất cao hơn, cùng nhiều tính năng linh hoạt hơn để phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Với iSave Plus, khách hàng sẽ được tặng thêm các mức thưởng lãi suất từ 0.5-2%/năm khi cam kết duy trì số dư theo các mốc thời gian từ 3 đến 12 tháng.

Cho vay, rút và luân chuyển dễ dàng và nhanh chóng giữa iSave Plus với iSave, các tiểu khoản chứng khoán và tài khoản ngân hàng

TCBS đảm bảo việc luân chuyển tiền giữa các tài khoản được an toàn, linh hoạt và nhanh chóng

Tiền tại TK iSave Plus được dùng để tính vào sức mua cổ phiếu (sắp ra mắt)

Lãi suất iSave Plus cao hơn so với iSave

iSave Plus có các lựa chọn linh hoạt cho nhiều kỳ hạn hơn để được lãi cao hơn

Tuỳ thuộc vào nhu cầu thanh khoản của mình, bạn có thể phân bổ tiền theo tỷ trọng đặt tại iSave và iSave Plus nhằm tối ưu cho nhu cầu dòng tiền linh hoạt và lãi suất cao

Minh hoạ dòng tiền lãi thực tế iSave Plus

Thứ 2 ngày 01/10, bạn chuyển triệu tiền mặt đang có vào iSave Plus, vậy bạn sẽ được hưởng tiền lãi cụ thể như sau:

Ngày 01/10 07/10 14/10 31/10
Số ngày 1 7 14 31
Số tiền 1000tr 1000tr 1000tr 1000tr
Tiền lãi ngày     x 7   x 14   x 31
Thưởng tuần -     x 2   x 4
Thưởng tháng - - -  
Tổng tiền lãi        
Thuế TNCN 5%        
Thực nhận        

Nếu bạn đăng ký duy trì số dư , bạn sẽ được lãi suất thưởng    VND, tổng tiền lãi bạn nhận được sau    VND

Cách tính mức lãi suất của iSave Plus

 

Lãi suất ngày: KH cho vay iSave Plus có lãi suất tính theo ngày là 4.5%/năm

 

Thưởng tròn tuần: Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng của 1 tuần (từ thứ 2-CN) được thưởng lãi suất 1%/năm

 

Thưởng tròn tháng: Số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng của 1 tháng (từ ngày 1 đến ngày cuối tháng) được thưởng lãi suất 1%/năm

 

Tổng tiền lãi trả hàng tháng = Lãi ngày + Thưởng tròn tuần + Thưởng tròn tháng

 

Thời gian cam kết duy trì số dư:
3 tháng: thưởng lãi 0.5%/năm
6 tháng: thưởng lãi 1%/năm
12 tháng: thưởng lãi 2%/năm


Lưu ý:
- Số dư tính lãi ngày là số dư cho vay nhỏ nhất của Khách hàng tại 2 thời điểm: thời điểm 18h hôm trước (T-1) và thời điểm 7h sáng của ngày hiện tại (T0)
- iWealth sẽ nộp thuế hộ khách hàng (5%) trên lãi suất được hưởng theo quy định về thuế TNCN
- Số dư cam kết duy trì là số dư KH cam kết không rút vốn trong kỳ đăng ký
- Lãi suất thưởng duy trì của KH sau khi đã đăng ký sẽ không thay đổi trong kỳ duy trì số dư
- Điều kiện và điều khoản chương trình iSave Plus