isave két vàng sinh lợi
 
iSave
iSave Plus

Giao dịch trên nền tảng TCInvest

Nộp rút 24/7

Tự động nộp/rút (Auto Sweeping)

Tính vào sức mua cổ phiếu

Sắp ra mắt

Lợi tức ngày

4.5 - 6.0%/năm

5.5 - 7.0%/năm

Thưởng duy trì theo kỳ hạn

0.5 - 2%/năm

Két đặt tại

TCBS

iWealth

Rút tiền

Trực tiếp từ iSave

Rút trực tiếp hoặc chuyển về iSave

 
Chọn loại giải pháp iSave phù hợp và xem minh họa dòng lợi tức:

Lợi tức theo ngày
4.5 - 6.0%/năm

Nộp & rút nhanh 24/7

An toàn và bảo mật

Tính vào sức mua

Tự động nộp rút

Minh hoạ dòng lợi tức thực tế iSave

Thứ 2 ngày 01/10, bạn nộp triệu tiền mặt đang có vào iSave, vậy bạn sẽ được hưởng mức lợi tức cụ thể như sau:

Ngày 01/10 07/10 14/10 31/10
Số ngày 1 7 14 31
Số tiền 1000tr 1000tr 1000tr 1000tr
Lợi tức ngày     x 7   x 14   x 31
Thưởng tuần -     x 2   x 4
Thưởng tháng - - -  
Tổng lợi tức        
Thuế TNCN 5%        
Thực nhận        

Cách tính mức lợi tức của iSave

 

Lợi tức ngày: KH để tiền trong Két vàng iSave có lợi tức tính hàng ngày là 4.5%/năm

 

Thưởng tròn tuần: Số dư ngày tối thiểu của 1 tuần (từ thứ 2-CN) được cộng thêm 0.5%

 

Thưởng tròn tháng: Số dư ngày tối thiểu của 1 tháng (từ 1 đến cuối tháng) được cộng thêm 1%

 

Tổng lợi tức trả hàng tháng = Lợi tức ngày + Thưởng tròn tuần + Thưởng tròn tháng


Lưu ý:
- Số dư tính lợi tức ngày là số dư bé nhất của Khách hàng tại 2 thời điểm: thời điểm 18h hôm trước (T-1) và thời điểm 7h sáng của ngày hiện tại (T0)
- TCBS sẽ nộp thuế hộ khách hàng (5%) trên lợi tức được hưởng theo quy định về thuế TNCN
- Điều kiện và điều khoản chương trình iSave

iSave Plus là thành quả của sự phối hợp và sáng tạo của iWealth Investments cùng Techcom Securities (TCBS) nhằm mang lại lợi tức thực gửi cao hơn, cùng nhiều tính năng linh hoạt hơn để phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Với iSave Plus, khách hàng sẽ được tặng thêm các mức thưởng lợi suất từ 0.5-2%/năm khi cam kết duy trì số dư theo các mốc thời gian từ 3 đến 12 tháng.

Nộp, rút và luân chuyển dễ dàng và nhanh chóng giữa TK iSave Plus với TK iSave, các TK chứng khoán và TK ngân hàng

TCBS đảm bảo việc luân chuyển tiền giữa các tài khoản được an toàn, linh hoạt và nhanh chóng

Tiền tại TK iSave Plus được dùng để tính vào sức mua cổ phiếu (ra mắt 30/12/2022)

Lãi cho tiền chờ đầu tư để tại TK iSave Plus là cao hơn đến 1.0%/năm so với TK iSave

TK iSave Plus có các lựa chọn linh hoạt cho nhiều kỳ hạn hơn để được lợi cao hơn

Tuỳ thuộc vào nhu cầu thanh khoản của mình, bạn có thể phân bổ tiền theo tỷ trọng đặt tại iSave và iSave Plus nhằm tối ưu cho nhu cầu dòng tiền linh hoạt và lợi tức cao

Minh hoạ dòng lợi tức thực tế iSave Plus

Thứ 2 ngày 01/10, bạn nộp triệu tiền mặt đang có vào iSave Plus, vậy bạn sẽ được hưởng mức lợi tức cụ thể như sau:

Ngày 01/10 07/10 14/10 31/10
Số ngày 1 7 14 31
Số tiền 1000tr 1000tr 1000tr 1000tr
Lợi tức ngày     x 7   x 14   x 31
Thưởng tuần -     x 2   x 4
Thưởng tháng - - -  
Tổng lợi tức        
Thuế TNCN 5%        
Thực nhận        

Nếu bạn đăng ký duy trì số dư , bạn sẽ được thưởng thêm lợi suất    VND, tổng số lợi tức bạn nhận được sau    VND

Cách tính mức lợi tức của iSave Plus

 

Lợi tức ngày: KH để tiền trong Két vàng iSave Plus có lợi tức tính hàng ngày là 5.5%/năm

 

Thưởng tròn tuần: Số dư ngày tối thiểu của 1 tuần (từ thứ 2-CN) được cộng thêm 0.5%

 

Thưởng tròn tháng: Số dư ngày tối thiểu của 1 tháng (từ 1 đến cuối tháng) được cộng thêm 1%

 

Tổng lợi tức trả hàng tháng = Lợi tức ngày + Thưởng tròn tuần + Thưởng tròn tháng

 

Thời gian cam kết duy trì số dư:
3 tháng: thưởng lợi suất 0.5%/năm
6 tháng: thưởng lợi suất 1%/năm
12 tháng: thưởng lợi suất 2%/năm


Lưu ý:
- Số dư tính lợi tức ngày là số dư bé nhất của Khách hàng tại 2 thời điểm: thời điểm 18h hôm trước (T-1) và thời điểm 7h sáng của ngày hiện tại (T0)
- iWealth sẽ nộp thuế hộ khách hàng (5%) trên lợi tức được hưởng theo quy định về thuế TNCN
- Số dư cam kết duy trì là số dư KH cam kết không rút vốn trong kỳ đăng ký
- Lợi suất thưởng duy trì của KH sau khi đã đăng ký sẽ không thay đổi trong kỳ duy trì số dư
- Điều kiện và điều khoản chương trình iSave Plus