Lịch sử

  • 04/2015: Ra mắt sản phẩm Bộ trái phiếu linh hoạt - TCBond Series
  • 10/12/2014: TCBS tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1,000 tỷ đồng
  • 18/9/2008: Được thành lập dưới sự góp vốn của Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank). Vốn điều lệ của công ty do Techcombank góp ban đầu là 300 tỷ đồng

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG