CBTT về việc Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương mua trái phiếu VHM092020

February 12, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đã ban hành Quyết định số 165/2019/HĐQT-TCBS ngày 12/02/2019 về việc phê duyệt mua trái phiếu VHM092020 do Công ty cổ phần Vinhomes phát hành với tổng mệnh giá tối đa 600 (sáu trăm) tỷ đồng. Chi tiết nội dung vui lòng xem tại ĐÂY.

 

Trân trọng.