TCBS thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 04 của Trái Phiếu SDI11717

April 12, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đề cập đến trái phiếu với tổng mệnh giá 2.600 tỷ VND, đáo hạn năm 2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Sài Đồng phát hành ngày 19/10/2017 (tên trái phiếu: SDI042020, mã trái phiếu: SDI11717) (“Trái Phiếu”).

Với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, chúng tôi xin thông báo đến tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 04 như sau:

- Kỳ Tính Lãi 04: từ và bao gồm ngày 19/04/2019 cho đến và không bao gồm ngày 19/10/2019

- Ngày thanh toán lãi: 21/10/2019 (do ngày 19/10/2019 và ngày 20/10/2019 không phải Ngày Làm Việc).

- Mức lãi suất áp dụng: 10,05%/năm

 

Trân trọng thông báo,