TCBS thông báo về ngày chốt danh sách thanh toán lãi Kỳ 1 của trái phiếu VPL12021

January 10, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 1 của trái phiếu với các thông tin như sau:

Thông tin trái phiếu:

 

Tên tổ chức phát hành

   :

Công ty Cổ phần Vinpearl

Tên chứng khoán

   :  

Trái phiếu VPL12021

Mệnh giá

   :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

   :  

Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán

 

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

16/01/2019

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 31/07/2018 đến và không bao gồm ngày 31/01/2019)

Lãi suất

  :  

10,1%/năm

Tỷ lệ thanh toán

  :  

1 trái phiếu được nhận 5.091,507 VND

Ngày thanh toán

  :  

31/01/2019

Địa điểm thực hiện
 
 
 
 

  :   

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 31/01/2019.

 Trân trọng thông báo!