TCBS thông báo về trạng thái tài sản bảo đảm cho trái phiếu VPL062021

January 8, 2019

Kính gửi Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Chúng tôi đề cập đến tài sản bảo đảm cho cho trái phiếu với tổng mệnh giá 2.800 tỷ VND, đáo hạn năm 2021 do Công ty Cổ phần Vinpearl (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 29/06/2018 (Mã trái phiếu: VPL062021) (“Trái Phiếu”).

Với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, chúng tôi đã nhận được thông báo số 00045/2019/WB-TCB ngày 03/01/2019 của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (“Công Văn 00045”) về việc Tổ Chức Phát Hành và các Bên Bảo Đảm đã hoàn thiện việc (i) ký kết, (ii) công chứng hợp lệ và (iii) đăng ký thế chấp/đăng ký giao dịch bảo đảm cho Tài Sản Thế Chấp ĐS &QTS Nha Trang Bay, Tài Sản Thế Chấp ĐS & QTS Golfland, Tài Sản Thế Chấp BĐS Nha Trang Bay và Tài Sản Thế Chấp BĐS Golfland theo thời hạn được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Quản Lý TSBĐ.

Chi tiết Công Văn 00045 của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm vui lòng xem tại ĐÂY.

Trân trọng thông báo.