Thông báo thực hiện chương trình chăm sóc và tri ân khách hàng 2021

December 31, 2020

Kính gửi Quý khách,

TCBS thông báo thực hiện chương trình Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết” như sau:

 

1, Đối tượng khách hàng:

- Tất cả khách hàng có tài khoản chứng khoán đã xác thực email và số điện thoại tại TCBS.

- Khách hàng giao dịch trực tuyến các sản phẩm tại TCBS, gồm: trái phiếu iBond, chứng chỉ quỹ trái phiếu Techcom (TCBF), chứng chỉ quỹ cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), chứng chỉ quỹ trái phiếu linh hoạt (FlexiCA$H), cổ phiếu iStock, vay ký quỹ Margin tại TCBS và có số dư tiền gửi trên hệ thống TCInvest.

 

2, Thời gian và hình thức nhận thưởng:

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2021 - 31/12/2021

- Hình thức nhận thưởng: Khách hàng khi giao dịch trực tuyến trái phiếu iBond, chứng chỉ quỹ trái phiếu Techcom (TCBF), chứng chỉ quỹ cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), chứng chỉ quỹ trái phiếu linh hoạt (FlexiCA$H), cổ phiếu iStock, vay ký quỹ Margin tại TCBS và có số dư tiền gửi trên hệ thống TCInvest sẽ được nhận điểm xếp hạng và iXu. Giá trị của iXu có thể đổi thành tiền.

 

3, Cơ cấu giải thưởng:

- Các khách hàng đáp ứng điều kiện sẽ được nhận điểm xếp hạng để phân hạng khách hàng (gồm 3 phân hạng: Hạng Platinum, Hạng Gold và Hạng Silver).

- Với mỗi phân hạng, các giao dịch theo từng sản phẩm hợp lệ với tỷ lệ tương ứng 1 tỷ đồng, khách hàng sẽ được nhận iXu (hiện nay tỷ lệ 1 iXu = 1.000VNĐ).

 

4, Nội dung chi tiết chương trình:

* Điều kiện, điều khoản tham gia chương trình:

- Loại giao dịch: Áp dụng đối với các giao dịch khách hàng mua trực tuyến các sản phẩm tại TCBS, gồm: trái phiếu iBond, chứng chỉ quỹ trái phiếu Techcom (TCBF), chứng chỉ quỹ cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), chứng chỉ quỹ trái phiếu linh hoạt (FlexiCA$H), cổ phiếu iStock và giao dịch vay ký quỹ.

 

- Quyền lợi nhận được: điểm xếp hạng và iXu

+ Điểm xếp hạng: Với các giao dịch đạt điều kiện khách hàng sẽ nhận được điểm xếp hạng. Điều kiện, số lượng nhận điểm xếp hạng sẽ chi tiết theo từng sản phẩm theo mục A, B, C, D, E, F bên dưới. Điểm này có hiệu lực 1 năm kể từ ngày khách hàng nhận được.

TCBS sẽ căn cứ vào điểm xếp hạng để phân hạng khách hàng:

Hạng khách hàng

iXu xếp hạng

Hạng Platinum

≥ 250

Hạng Gold

≥ 50

Hạng Silver

<50

Khách hàng được duy trì hạng trong 1 năm kể từ ngày lên hạng. Sau 1 năm, TCBS sẽ xét điểm hiện có của khách hàng để xếp hạng kỳ tiếp theo.

+ iXu: Dựa theo Hạng khách hàng, với tỷ lệ tương ứng 1 tỷ đồng/giao dịch đạt điều kiện của chương trình, khách hàng sẽ nhận được iXu tương ứng để quy đổi thành tiền.Chi tiết như sau:

 

A. Với các giao dịch trực tuyến mua trái phiếu iBond (không bao gồm các giao dịch trên công cụ iConnect) và giao dịch mua chứng chỉ quỹ trái phiếu TCBF tại TCBS:

Hạng khách hàng

Điểm xếp hạng/ tỷ đồng giá trị giao dịch

iXu nhận được/tỷ đồng giá trị giao dịch

Hạng Platinum

50

150

Hạng Gold

50

75

Hạng Silver

50

50

Các giao dịch không mua theo giá công bố tại hệ thống TCInvest sẽ không được nhận iXu (cả iXu xếp hạng và iXu để đổi điểm).

VD: Khách hàng mới mở tài khoản tại TCBS nên được xếp hạng Silver. Khách hàng mua 1 tỷ 500 triệu đồng chứng chỉ quỹ TCBF nên nhận được 75 điểm xếp hạng, 75 iXu. Với 75 điểm xếp hạng mới được nhận, khách hàng lên hạng Gold.

 

B. Với các giao dịch trực tuyến mua trái phiếu iBond theo chương trình môi giới iConnect tại TCBS:

Hạng khách hàng

Điểm iXu nhận được/tỷ đồng giá trị giao dịch

Hạng Platinum

20

Hạng Gold

15

Hạng Silver

10

Giá trị trái phiếu mua là số tiền khách hàng thanh toán để thực hiện giao dịch mua trái phiếu, bao gồm giá mua trái phiếu và phí giao dịch.

Số lượng iXu tặng được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc: với số lẻ nếu bằng 0.5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị, nếu nhỏ hơn 0,5 thì không tính.

VD: Khách hàng A đang xếp hạng Gold mua 2 tỷ đồng trái phiếu iBond trên iConnect nên nhận được 30 iXu, chương trình không tặng điểm xếp hạng.

 

C. Với các giao dịch vay ký quỹ (margin) mua cổ phiếu tại TCBS:

Hạng khách hàng

Điểm xếp hạng/tỷ vay margin/quý

iXu /tỷ vay margin/quý

Hạng Platinum

50

60

Hạng Gold

50

30

Hạng Silver

50

20

Điểm iXu sẽ được tính trên dư nợ hàng ngày của khách hàng và được chi trả vào ngày tiếp theo khi đạt tròn 1 iXu trở lên. Khi tất cả các khoản vay được tất toán, số iXu chưa đạt điều kiện quy đổi sẽ được làm tròn về 0.

VD: Khách hàng Gold đang có 230 điểm xếp hạng, vay 2 tỷ margin trong 1 quý nên nhận thêm được 100 điểm xếp hạng, 60 iXu. Sau khi cộng thêm 100 điểm xếp hạng, ngày hôm sau khách hàng lên hạng Platinum với 330 điểm.

 

D. Với các giao dịch mua, bán cổ phiếu iStock tại TCBS (không bao gồm các khách hàng đã trở thành iWealth Partner – Đối tác phát triển kinh doanh của TCBS hoặc các khách hàng được iWealth Partner giới thiệu là đối tượng có liên quan đến chính sách miễn phí giao dịch theo chương trình iWealth Partner).

Hạng khách hàng

Điểm xếp hạng/tỷ mua hoặc bán cổ phiếu

Điểm iXu nhận được/tỷ mua hoặc bán cổ phiếu

Hạng Platinum

50

150

Hạng Gold

50

75

Hạng Silver

50

50

VD: Khách hàng C đang có 150 điểm được xếp hạng Gold. Khách hàng hôm nay bán 600 triệu đồng cổ phiếu. Như vậy khách hàng nhận được 30 điểm xếp hạng và 45 iXu. Với tổng 180 điểm xếp hạng nhận được, khách hàng vẫn là hạng Gold.

 

E. Với các giao dịch mua thành công chứng chỉ Quỹ cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF) hoặc Quỹ trái phiếu linh hoạt (FlexiCA$H)

Hạng khách hàng

Điểm xếp hạng/tỷ nắm giữ/tháng

iXu /tỷ nắm giữ/ngày

Hạng Platinum

50

3

Hạng Gold

50

1.5

Hạng Silver

50

1

VD: Khách hàng D đang có 150 điểm được xếp hạng Gold. 1/2/2021 khách hàng mua 3 tỷ FlexiCa$h, 1 ngày nắm giữ FlexiCa$h mà chưa bán, khách hàng nhận được 5 điểm xếp hạng và 4.5 iXu.

 

F. Với các khách hàng có số dư tiền gửi trên hệ thống TCInvest :

Hạng khách hàng

Điểm xếp hạng/tỷ số dư/tháng

iXu /tỷ số dư/ngày

Hạng Platinum

50

36

Hạng Gold

50

18

Hạng Silver

50

12

 

Số iXu khách hàng nhận được sẽ tính theo số dư tiền gửi ít nhất trong 24h của các ngày giao dịch trên TCInvest (ngày giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

 

*Cách thức và quy định trả thưởng :

- Với điểm iXu được quy đổi như trên, khách hàng có thể thông qua tài khoản chứng khoán đã đăng ký tại TCBS để quy đổi thành tiền trên hệ thống TCInvest.

- TCBS sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) của khách hàng.

 

Trân trọng thông báo,