Quỹ đầu tư Trái phiếu

Quỹ Đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) được quản lý bởi Techcom Capital, là công ty con 100% thuộc Techcombank. Quỹ TCBF được cấp phép và giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Tài sản của Quỹ được lưu ký tại Ngân hàng Standard Chatered để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhà đầu tư.

Quỹ Trái Phiếu Techcom (TCBF) giải quyết được những lo lắng của bạn

→     Khả năng lựa chọn những trái phiếu an toàn và hiệu quả: Đội ngũ điều hành Quỹ là những chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm về trái phiếu. Họ theo dõi, phân tích và quản lý danh mục đầu tư của Quỹ hàng ngày.

→     Không cần vốn lớn: Bạn chỉ cần từ 1 triệu đồng để có thể tham gia và trải nghiệm.

→     Linh hoạt rút vốn khi cần tiền mặt: Hàng tuần, bạn có thể rút lại toàn bộ hoặc một phần kết quả đầu tư. Đây là quy định bắt buộc theo Luật và Điều lệ Quỹ.

→     Lợi nhuận ổn định và thực nhận:Lợi nhuận kỳ vọng 8.6%/năm. Thực nhận theo thời gian đầu tư

Xem thông tin chi tiết

 

Download:

  • Giới thiệu tóm tắt Quỹ TCBF tại ĐÂY
  • Điều lệ quỹ TCBF tại ĐÂY
  • Bản cáo bạch quỹ TCBF tại ĐÂY
  • Bản cáo bạch tóm tắt điều lệ quỹ TCBF tại ĐÂY

XEM CÁC BÁO CÁO HÀNG TUẦN - QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM - TCBF TẠI ĐÂY.

 

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG