Giới thiệu liền tay, nhận ngay ưu đãi

 • Bạn tin tưởng vào các sản phẩm trái phiếu iBond và quỹ đầu tư iFund của TCBS. Bạn muốn giới thiệu cho bạn bè người thân biết để tham gia.
 • Trở thành “đại sứ của TCBS” không chỉ mang lợi ích về cho bạn, mà còn đưa đến cơ hội đầu tư an toàn với lãi suất hấp dẫn cho bạn bè và người thân của bạn.

Nội dung

 • Khi bạn giới thiệu bạn bè, người thân tham gia đầu tư trái phiếu iBond hoặc quỹ đầu tư iFund người giới thiệu sẽ được nhận 1 triệu đồng khi người được giới thiệu mua thành công 1 trong số các sản phẩm này theo điều kiện của chương trình.
 • Người được giới thiệu khi nhập mã giới thiệu sẽ được nhận 0,1% giá trị mua lần đầu trái phiếu iBond và quỹ đầu tư iFund (không phụ thuộc vào số tiền giao dịch)

Quyền lợi

  Người giới thiệu Người được giới thiệu
Hợp đồng iBond hoặc iFund nhỏ hơn 500 triệu đồng 0 0,1% giá trị hợp đồng đầu tiên
Hợp đồng iBond hoặc iFund lớn hơn hoặc bằng 500 triệu đồng 1 triệu đồng 0,1% giá trị hợp đồng đầu tiên

Cách thức tham gia

Mã giới thiệu

CXXXXXX

Trong đó XXXXXX là 6 số cuối của tài khoản chứng khoán của bạn

VD: Tài khoản chứng khoán của bạn là 105C123456
➜ Mã giới thiệu là C123456

Người giới thiệu

 • Cung cấp mã giới thiệu và thông tin về ưu đãi của chương trình cho bạn bè, người thân.
 • + Đăng nhập tài khoản chứng khoán
  + Vào mục “Giới thiệu khách hàng”
  + Chọn nút “Chia Sẻ” ( mã giới thiệu sẽ được gửi tự động thông qua các trình duyệt lựa chọn như sms, email, facebook messenger, viber…)

Người được giới thiệu

 • Mở tài khoản chứng khoán tại TCBS
 • Nhập mã giới thiệu gồm 6 ký tự ở màn hình đặt lệnh để nhận ưu đãi 0,1% cho lần giao dịch đầu tiên của mình.

Hệ thống

Hệ thống sẽ gửi email xác nhận thành công sau khi người giới thiệu và người được giới thiệu đạt đủ điều kiện nhận thưởng và ưu đãi.

Điều khoản và điều kiện tham gia

 • Người giới thiệu có tài khoản chứng khoán tại TCBS.
 • Chỉ áp dụng đối với giá trị giao dịch iBond và iFund đầu tiên của người được giới thiệu
 • Giới thiệu sản phẩm được coi là thành công và được nhận thưởng khi người giới thiệu đặt mua hợp đồng đầu tiên từ 500 triệu đồng trở lên
 • Người được giới thiệu được hưởng tiền thưởng 0,1% giá trị mua cho hợp đồng đầu tiên mà không phụ thuộc vào số tiền giao dịch
 • Tiền thưởng giới thiệu thành công được hoàn trả vào tài khoản thanh toán của quý khách trước ngày 15 của tháng tiếp theo cho cả người giới thiệu và người được giới thiệu hợp lệ.
 • Người giới thiệu là nhân viên bán hàng hưởng hoa hồng từ các đối tác có thoả thuận hợp tác với TCBS sẽ không nhận được ưu đãi từ chương trình này. 
 • Chương trình không áp dụng đối với khách hàng khi đầu tư vào quỹ FlexiCA$H- Quỹ đầu tư Trái phiếu linh hoạt.

Sản phẩm giới thiệu