TPCP, TPCPBL, TPCQĐP

Dịch vụ bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu thầu TPCP, TPCPBL, TPCQĐP:

Là một trong những công ty chứng khoán lớn và uy tín hàng đầu thị trường, TCBS được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ do Bộ tài chính và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước quy định đối với các công ty chứng khoán, trong đó bao gồm các dịch vụ:

  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
  • Đấu thầu trái phiếu Chính phủ (trái phiếu Kho bạc Nhà nước, tín phiếu Kho bạc Nhà nước), trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu Chính quyền địa phương.

​Xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Kinh doanh Vốn và Trái phiếu của TCBS để được tư vấn cụ thể về dịch vụ này:

  • Điện thoại: +844 3944 6368 Ext 5318.
  • Fax: +844 3944 6583

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG