Trưởng nhóm Quản lý Khách hàng Cao cấp

Nơi làm việc: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển dụng: 03

Mô tả công việc: 

- Thiết lập và khai thác quan hệ với khách hàng nhằm thúc đẩy kết quả phân phối sản phẩm đầu tư tới nhóm khách hàng hoặc khách hàng cá nhân cao cấp.

- Phát triển cộng tác viên tại nhóm khách hàng khi cần thiết

- Đề xuất và triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng 

- Quản lý nhóm làm việc, nhóm cộng tác viên dưới quyền

- Tham gia xây dựng chế độ, chính sách bán hàng

Yêu cầu: 

- Tư duy tích cực, sáng tạo, tìm kiếm giải pháp, hướng đến kết quả

- Kỹ năng tư vấn, thuyết phục và tạo dựng uy tín với khách hàng

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý khách hàng cá nhân cao cấp hoặc nhóm khách hàng tập trung trong lĩnh vực tài chính cá nhân (như trong lĩnh vực ngân hàng cá nhân, đầu tư, bảo hiểm…)

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành Kinh tế, Ngoại thương, Tài Chính, Chứng khoán, Ngân hàng hoặc các lĩnh vực có liên quan

Vui lòng gửi hồ sơ (đơn xin việc, CV, các tài liệu liên quan, v.v) về địa chỉ: ngoctl@techcombank.com.vn

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG