Chuyên viên cao cấp – Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (Senior Investment Banker)

March 14, 2017

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Techcom Securities (TCBS) đang tìm kiếm Chuyên viên cao cấp – Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư tại văn phòng Hồ Chí Minh. Là một Chuyên viên cao cấp - Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, bạn sẽ có cơ hội làm việc và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên viên phân tích tài chính giàu kinh nghiệm nhất của TCBS.

Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên trong đội ngũ đầu tư sáng tạo và uy tín hàng đầu Việt Nam!

 

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Cấp báo cáo trực tiếp: Giám đốc Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư 

 

Trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Liên lạc và gặp gỡ các doanh nghiệp tìm năng để tìm hiểu nhu cầu thu xếp vốn, mua bán & sát nhập (M&A), tăng vốn riêng lẻ (private placement), tài trợ và cấu trúc hoạt động mua bán (LBO, MBO)

- Thực hiện các giao dịch của nghiệp vụ ngân hàng đầu tư bao gồm: xây dựng mô hình tài chính, chuẩn bị tài liệu và liên lạc với các bên liên quan

- Chuẩn bị cái tài liệu marketing như selling memoranda, roadshow presentations and pitch books

- Tìm hiểu và nhận định các xu hướng chủ đạo ảnh hưởng đến thị trường vốn trong nước và quốc tế

 

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Cử nhân hoặc Thạc sĩ Tài chính, kế toán

- CFA Charterholder/ Ứng viên CFA trên mức độ 2 là một lợi thế

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm phân tích tài chính doanh nghiệp hoặc phân tích đầu tư, thu xếp vốn, mua bán và sát nhập (M&A)

- Khả năng nhận định tài chính tốt và nhạy cảm về thị trường tài chính ở Việt Nam và quốc tế

- Đam mê làm việc trong ngành ngân hàng đầu tư (investment banking)

- Phong cách làm việc tích cực, chi tiết và cẩn thận, có trách nhiệm cao

- Kỹ năng đàm phán và trình bày tốt

- Khả năng đọc hiểu và viết tiếng Anh lưu loát

- Kỹ năng vi tính: MS office và các phần mềm lập trình (ưu thế)

 

Vui lòng gửi hồ sơ (đơn xin việc, CV, các tài liệu liên quan, v.v) về địa chỉ: ngoctl@tcbs.com.vn