Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro kinh doanh

June 1, 2017

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Techcom Securities (TCBS) đang tìm kiếm một Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro kinh doanh tham gia bộ phận Quản trị rủi ro tại văn phòng Hà Nội. 

Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên trong đội ngũ đầu tư sáng tạo và uy tín hàng đầu Việt Nam!

 

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

 

Cấp báo cáo trực tiếp: Giám đốc Quản trị rủi ro

 

Trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn: 

- Quản lý việc thực hiện tất cả chức năng quản trị rủi ro, bao gồm thực hiện chính sách rủi ro, quy trình, công cụ và hệ thống để xác định, đo lường, đánh giá, giám sát và báo cáo rủi ro cho ban điều hành

- Hỗ trợ Giám đốc Quản trị rủi ro trong các lĩnh vực rủi ro bảo lãnh phát hành, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường (rủi ro về lãi suất, rủi ro về giá chứng khoán), rủi ro thanh khoản và rủi ro thanh toán theo yêu cầu quy định pháp luật (UBCK, Bộ Tài chính…)

- Thiết lập và giám sát hạn mức rủi ro trên cơ sở thường xuyên để đảm bảo rủi ro được quản lý, kiểm soát và giảm nhẹ

- Thiết lập mô hình rủi ro (Mô hình rủi ro tín dụng, mô hình rủi ro thị trường, mô hình rủi ro cho vay ký quỹ) để định lượng tác động của tất cả các loại rủi ro tài chính

- Hỗ trợ Giám đốc Quản trị rủi ro chuẩn bị báo rủi ro nội bộ/ra ngoài theo định kỳ

- Hỗ trợ, đào tạo đồng nghiệp để xây dựng nhận thức về rủi ro trên toàn công ty

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ định. 

 

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Cử nhận hoặc Thạc sĩ (tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị rủi ro hoặc lĩnh vực liên quan) 

- 3-5 năm kinh nghiệm ngân hàng (ngân hàng thương mại/ngân hàng đầu tư), hoặc dịch vụ giao dịch chứng khoán, trong đó 2 năm trong vai trò quản trị rủi ro

- Kinh nghiệm và hiểu biết định lượng tài chính (yêu cầu bắt buộc)

- Kiến thức về hệ thống ngân hàng và xử lý hoạt động kinh doanh chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,…) theo yêu cầu UBCK 

- Khả năng xác định điểm yếu trong mô hình hoá, quy trình đầu tư, cũng như đề xuất giải pháp khắc phục vấn đề ngắn hạn 

- Khả năng làm việc độc lập, dưới áp lực cao

- Khả năng phát triển trong môi trường nhịp độ nhanh, học nhanh các khái niệm mới

- Kỹ năng giao tiếp (viết và nói) tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh

- Ứng viên/hội viên FRM là lợi thế

- Sử dụng và am hiểu Python, R, C++, Java, SQL hoặc SSRS là lợi thế.

 

Vui lòng gửi hồ sơ (Đơn xin việc, CV, các tài liệu liên quan, v.v) về địa chỉ: ngoctl@tcbs.com.vn