Chuyên viên Kế toán cao cấp

March 13, 2017

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Techcom Securities (TCBS) đang tìm kiếm chuyên viên kế toán cao cấp tham gia phòng kế toán của chúng tôi tại văn phòng Hà Nội. 

Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên trong đội ngũ đầu tư sáng tạo và uy tín hàng đầu Việt Nam!

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Cấp báo cáo trực tiếp: Kế toán trưởng 

Trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Kiểm tra và soát xét việc hạch toán các giao dịch liên quan đến tài khoản tiền (của Công ty và của Khách hàng), các giao dịch thanh toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Theo dõi danh mục và hạch toán các khoản đầu tư
- Tham gia xây dựng quy trình thanh toán của Bộ phận
- Kiểm tra các khoản thu – chi theo đúng khoản mục ngân sách được phê duyệt.
- Lập bộ báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán
- Xác minh số dư tài khoản, xác minh các vấn đề về hạch toán kế toán, xác minh 
công nợ với khách hàng.

 

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính
- Ưu tiên có bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực chứng khoán
- Kinh nghiệm chuyên môn: Ưu tiên đã làm việc 2-3 năm trong lĩnh vực kế toán tài chính tại Ngân hàng, tổ chức tài chính, chứng khoán, kiểm toán
- Kinh nghiệm quản lý: Uu tiên có kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành
- Kỹ năng chuyên môn: Có kỹ năng tốt trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, kiểm soát thu chi nguồn tiền
- Có kiến thức tốt và hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng, tài chính chứng khoán
- Có kỹ năng tốt trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, kiểm soát thu chi nguồn tiền
- Có kỹ năng tốt trong việc tổng hợp và xử lý vấn đề
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Kỹ năng vi tính: MS office và các phần mềm lập trình (ưu thế) 

 

Vui lòng gửi hồ sơ (Đơn xin việc, CV, các tài liệu liên quan, v.v) về địa chỉ: ngoctl@tcbs.com.vn