Dịch vụ Ngân hàng đầu tư

Với năng lực tư vấn tài chính doanh nghiệp vượt trội, đã được chứng minh bởi thành tích nổi bật trên thị trường vốn với hơn 20,000 tỷ VND giá trị thu xếp vốn mỗi năm, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp, bảo đảm chặt lẽ pháp lý và phù hợp với đặc thù doanh nghiệp cũng như xu hướng thị trường thông qua các sản phẩm:

  • - Tư vấn chiến lược tài chính
  • - Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
  • - Tư vấn thu xếp huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán vốn, chứng khoán
  • - Tư vấn và thu xếp mua bán /sáp nhập doanh nghiệp

Bottom menu

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG