Hỏi đáp iWealth Partner

Hỏi đáp

Trải nghiệm đầu tư khác biệt

iWealth Partner

Chỉ hoàn thành 03 bước đơn giản:
Bước 1: Đăng ký mở tài khoản chứng khoán TCBS
Bước 2: Đăng nhập TCInvest, chọn "iWealth Partner" và đăng ký
Bước 3: Tham gia khoá đào tạo dành riêng cho iWealth Partner

TCBS sẽ gửi email thông báo mời tham gia khóa đào tạo chính thức tới địa chỉ email của các đối tác đã đăng ký tại TCInvest (thường trong vòng 1 tuần kế từ khi đăng ký)

Xem thêm