Hỏi đáp

Trải nghiệm đầu tư khác biệt

iCopy

 1. Tất cả giao dịch tại các tiểu khoản trên cùng 1 tài khoản đều được áp dụng 1 mức phí giao dịch chung.

 2. Trường hợp Quý khách sao chép lệnh của iTrader trên tiểu khoản iCopy, giao dịch sẽ được tính thêm phí dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản là 2%/năm tính trên tổng vốn sao chép (không tính giao dịch mua đi bán lại). Mức phí này có thể thay đổi theo từng thời kỳ theo thông báo của TCBS. Cơ chế thu phí như sau:

  • Phí được tính hàng ngày
  • Phí sẽ được trừ trên tiểu khoản iCopy ngay khi KH đăng kí iCopy trước 2h45 của ngày giao dịch hoặc sau ngày đăng kí nếu KH đăng kí sau 2h45.
  • Trường hợp Quý khách không đủ tiền mặt trên tiểu khoản iCopy, TCBS sẽ ghi nhận âm trên AUM của Quý khách và sẽ thu tiền khi QK thực hiện lệnh bán
  • Trường hợp Quý khách dừng sao chép, TCBS sẽ thu phí trên tiểu khoản thường hoặc tài khoản ngân hàng có kết nối với TKCK.

iTrader phải đảm bảo các tiêu chí bên dưới. 

 • Không có Khách hàng (iCopier) nào đang sử dụng thông tin giao dịch của iTrader

 • Tiểu khoản iCopy của iTrader không có cổ phiếu bao gồm cả các cổ phiếu đang chờ về hoặc được hưởng theo quyền

Lưu ý: Nếu iTrader huỷ iCopy thì sau 3 tháng kể từ ngày huỷ mới được đăng kí lại làm iTrader
iTrader có thể hủy tiểu khoản qua tính năng online trên TCInvest như hướng dẫn dưới đây:
User-added image

Quý khách vui lòng chuyển tiền vào tiểu khoản thường. Sau đó vào mục Chuyển tiền trên TCInvest, chuyển từ tiểu khoản thường sang tiểu khoản iCopy

 AUM (Assets under Management) là tổng tài sản của iCopier dùng để sao chép giao dịch của mỗi Trader

Quý khách vui lòng xem chi tiết tại đây.

Quý khách không cần bán hết cổ phiếu đã sao chép của iTrader ngay sau khi ngừng sao chép. Việc giữ hay bán hoàn toàn do Quý khách chủ động quyết định

Là danh sách các cổ phiếu đủ điều kiện để giao dịch qua chương trình iCopy. Xem danh sách chi tiết tại đây
TCBS sẽ lựa chọn cổ phiếu tốt đủ điều kiện nằm trong list margin của TCBS và thanh khoản cao trên thị trường.

Quý khách sẽ không thể tự chuyển khoản từ tiểu khoản thường/ký quỹ sang tiểu khoản iCopy và ngược lại. Hệ thống sẽ chỉ tự động chuyển cổ phiếu từ tiểu khoản thường sang tiểu khoản iCopy 1 lần duy nhất khi Quý khách đăng ký trở thành iTrader.

Khi Quý khách mới đăng ký trở thành iTrader, các cổ phiếu có thể giao dịch trên tiểu khoản thường sẽ được chuyển sang tiểu khoản iCopy và bắt đầu tính lãi/lỗ vào ngày giao dịch kế tiếp. Hiệu quả đầu tư trên tiểu khoản iCopy sẽ chỉ được tính trên các cổ phiếu này mà không bao gồm các cổ phiếu sau:

 • Các cổ phiếu trên tiểu khoản ký quỹ

 • Các cổ phiếu không nằm trong danh mục whitelist.

 • Các cổ phiếu chờ về trên tiểu khoản thường

Nếu iTrader hủy đăng ký, Quý khách là iCopier sẽ nhận được thông báo từ TCBS. Ngoài ra:

 • Các giao dịch của Quý khách gắn với iTrader đó sẽ được ngừng thực hiện

 • Tiền/tài sản trên tiểu khoản sao chép sẽ chuyển về tiểu khoản thường ngay lập tức.

Quý Khách có thể chủ động lựa chọn dừng sao chép với các iTrader hủy tham gia chương trình.

Mỗi tiểu khoản iCopy của Quý khách được gắn với 1 iTrader với số tiền tối thiểu là 20 triệu đồng. Ngay khi iTrader có lệnh khớp, tiểu khoản iCopy của Quý khách sẽ tự đặt lệnh tương tự theo nguyên tắc:

 • Cùng mã cổ phiếu

 • Giá đặt sát nhất với giá iTrader (chênh lệch không quá 10%, trừ với các giao dịch cắt lỗ và bán xử lý theo cài đặt của iCopier )

 • Khối lượng tỷ lệ với tỷ trọng tài sản trong tiểu khoản của iTrader

  VD: iTrader tổng tài sản là 1 tỷ (bao gồm tiền và cổ phiếu theo thị giá hiện tại), iTrader đặt mua 1.000 cổ phiếu VIC giá 100.000, ứng với 100 triệu (10% tài sản). Tài sản trong tiểu khoản iCopy của Quý khách đang là 20 triệu, lệnh của Quý khách sẽ không thành công do 10% tài sản là 2 triệu không đủ mua 100 cổ VIC (lô chẵn tối thiểu trên sàn HSX). Tuy nhiên, nếu iTrader đặt mua 10.000 cổ POW giá 10, ứng với 100 triệu (10% tài sản). Lệnh của Quý khách sẽ được đẩy lên sàn là mua 200 POW với giá trị khoảng 2 triệu đồng (ứng với 10% tài sản)

 

Tại trang chủ, hiệu quả đầu tư bao gồm hiệu quả tính trên tất cả các tiểu khoản.
Riêng với iTrader, trên tiểu khoản iCopy sẽ hiển thị 1 hiệu quả đầu tư riêng chỉ tính trong các giao dịch tại tiểu khoản.

1. Do iTrader đã giao dịch được 1 thời gian trên iCopy, iCopier mới tham gia sao chép, như vậy:
- iCopier có thể không có các danh mục iTrader đang sở hữu
- iCopier có thể chọn "sao chép danh mục hiện tại" mà iTrader đang sở hữu để cùng sở hữu danh mục này nhưng mức giá khớp ở các thời điểm khác nhau thì hiệu quả sẽ khác nhau.
2. iCopier có thể không sao chép được lệnh của iTrader do:
- Tiền của iCopier không đủ để mua 1 lô chẵn theo quy định HSX, HNX
- Thanh khoản tại thời điểm khớp không có.
3. Thị giá của thị trường thay đổi quá nhanh nên giá có thể có biến động so với giá của iTrader (không quá 10%, trừ các giao dịch bán cắt lỗ hoặc bán xử lý theo như cài đặt của iCopier)

- Số tiền trong tài khoản iCopy của iCopier không đủ để khớp tròn lô theo quy định của sàn.
- Cổ phiếu sao chép không có hoặc không có đủ thanh khoản tại thời điểm iCoper giao dịch.
- Các sự kiện bất khả kháng khác

Sức mua bao gồm tiền mặt và tiền bán chờ về trên chính tiểu khoản iCopy.
Tiền mặt trên tài khoản ngân hàng (trong trường hợp có kết nối giữa tài khoản TCBS và Techcombank) không được tính vào sức mua.

 1. Quý khách sẽ giao dịch tại tiểu khoản iCopy trên TCInvest (được tự động tạo ra sau khi trở thành iTrader).

 2. Quý khách vào mục Tài sản của tôi, chọn tiểu khoản iCopy để theo dõi thông tin.

 3. Đặc điểm của tiểu khoản iCopy:

 • Tiểu khoản iCopy được tự động ra ngay sau khi Quý khách trở thành iTrader.

 • Lần đầu tiên và duy nhất sau khi tạo, toàn bộ cổ phiếu có thể giao dịch trong tiểu khoản thường (không bao gồm các mã chờ giao dịch, chờ về) sẽ được chuyển sang tiểu khoản iCopy.

 • Những lần sau, Quý khách không thể tự chuyển cổ phiếu giữa tiểu khoản iCopy và các tiểu khoản.

 • Lưu ý khi giao dịch Quý khách chú ý chọn tiểu khoản iCopy trên màn hình đặt lệnh hoặc xét mặc định trong phần quản lý tài khoản.

Hiện tại Quý khách có thể sao chép tối đa 10 iTrader. Việc sao chép nhiều Trader sẽ được triển khai sớm trong thời gian tới.

Không

Sau khi đã là iWealth Partner, tại màn hình Đối tác phát triển kinh doanh trên TCInvest, Quý khách chọn Đồng ý trở thành iTrader để hoàn tất.

Từ 8h sáng đến 15h chiều các ngày giao dịch.
Riêng ngày nghỉ thì Quý khách có thể thực hiện sao chép toàn thời gian

Theo chính sách hiện tại, tiểu khoản iCopy chưa được hỗ trợ dịch vụ ký quỹ
Dịch vụ vay ký quỹ sẽ được triển khai trong giai đoạn sau của iCopy. Khi chương trình vay chính thức triển khai chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách hàng

 • Nếu khách hàng chọn giữ cổ phiếu thì các cổ phiếu và tiền đang có trên tk sẽ được chuyển về TK trong ngày giao dịch. Các cổ phiếu chờ về sẽ được chuyển vào ngày cổ phiếu về TK của KH theo quy định của SGDCK
 • Nếu khách hàng chọn bán cổ phiếu thì số tiền đang có sẽ được chuyển về TK thường còn khi tiền bán cp về sẽ được chuyền về TK thường Các trường hợp đặc biệt khác do thiếu phí, quyền mua … thời gian xử lý tối đa 3 ngày làm việc

Quý khách có thể vào icon Sao chép đầu tư, chọn Lọc theo nhu cầu

Quý khách có thể giao dịch trên cả 3 tiểu khoản: Thường, Ký Quỹ và iCopy như bình thường. Tuy nhiên:

- Các ưu đãi của tiểu khoản iCopy sẽ không được áp dụng cho các tiểu khoản còn lại.
- Sức mua tiểu khoản thường và ký quỹ sẽ không bao gồm tiền và tài sản trên tiểu khoản iCopy và ngược lại.

Hiện tại tiểu khoản iCopy hoàn toàn độc lập và chưa được hỗ trợ liêt kết với tài khoản ngân hàng.

Xem thêm