Hỏi đáp Chứng quyền

Hỏi đáp

Trải nghiệm đầu tư khác biệt

Chứng quyền

Chứng quyền có bảo đảm (CW) là chứng khoán do công ty chứng khoán phát hành, được niêm yết trên sàn chứng khoán, có mã giao dịch riêng và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở.

Tại Đặt lệnh cổ phiếu trên TCInvest như chứng khoán cơ sở

Thời hạn của CW tính từ ngày chào bán đến ngày đáo hạn tối thiểu là 03 tháng và tối đa là 02 năm

Không

Xem thêm