Hỏi đáp iCopy phái sinh

Hỏi đáp

Trải nghiệm đầu tư khác biệt

iCopy phái sinh

Không.

Có, dù tài khoản của iTrader vẫn đảm bảo tỉ lệ an toàn.
 

Hệ thống cũng sẽ sinh lệnh đóng vị thế tương ứng của iCopier, dù có thể iCopier chưa chạm ngưỡng xử lý đóng vị thế bắt buộc.
 

Quý khách vào mục iCopy để thao tác Dừng sao chép. Việc dừng sao chép sẽ hoàn tất khi hệ thống xử lý đóng toàn bộ vị thế (nếu có), chuyển tiền về tiểu khoản phái sinh và thu đủ nghĩa vụ nợ, phí sao chép.
 

Không.

Phí/thuế như giao dịch thông thường, tham khảo tại đây

Quý khách có thể sao chép tại mọi thời điểm (trừ thời gian hệ thống xử lý cuối ngày). Hệ thống sẽ xử lý ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu Quý khách thao tác ngoài giờ giao dịch thì sẽ có hiệu lực vào ngày làm việc tiếp theo.

- Khi lệnh của iTrader khớp, hệ thống sẽ sinh lệnh tự động cho iCopier
- Lệnh sẽ được sinh theo nguyên tắc:
Số lượng vị thế (iCopier) = SL đã khớp (của iTrader) * (AUM của iCopier/AUM của iTrader)
Giá đóng/mở = Giá iTrader khớp + biên độ
Tham khảo chi tiết nguyên tắc sinh lệnh tại Điều khoản và điều kiện, mục 3.4

Quý khách cần có các điều kiện sau:
- Là iWealth Partner
- Có tài khoản phái sinh đã kích hoạt
- Không có vị thế đang mở và hoặc lệnh đang treo
- Đăng ký trở thành iTrader Phái sinh trong mục iWealth Partner, mục iCopy Phái sinh.

- Phí/thuế như giao dịch thông thường, tham khảo tại đây
- Phí Quản lý tài khoản: Là phí iCopier trả cho TCBS, tính trên AUM của tài khoản iCopier
- Phí thông tin: Là phí iCopier trả cho iTrader, tính trên AUM của tài khoản iCopier
- Phí Hiệu quả đầu tư: Là phí iCopier trả cho iTrader, tính trên hiệu quả đầu tư của tài khoản iCopier
Phí Quản lý tài khoản và Phí Thông tin có tổng giá trị từ 2%/năm-7%/năm tùy cấp độ của iTrader và thỏa thuận của các bên
Phí Hiệu quả đầu tư có giá trị từ 0% đến 40% tính trên lợi nhuận vượt mức của Tài khoản iCopier, tùy cấp độ của iTrader và thỏa thuận của các bên.

Quý khách vào mục iCopy và thao tác rút tiền về tiểu khoản phái sinh. Quý khách có thể chuyển tiền từ tiểu khoản phái sinh về tài khoản ngân hàng thụ hưởng hoặc các tiểu khoản nội bộ khác.
 

Có nhiều lý do để lệnh sao chép không thành công như:
- Sức mua của iCopier không đủ để ký quỹ cho tối thiểu 01 hợp đồng
- Thị trường biến động biên độ lớn trong khoảng thời gian ngắn, dẫn đến lệnh sao chép sinh ra nhưng thị giá đã thay đổi nên không được khớp
- iTrader khớp lệnh, trong lúc hệ thống đang sinh lệnh chờ khớp cho iCopier thì iTrader đảo vị thế, lệnh chờ khớp theo iTrader sẽ bị hủy

Có.

Không. Quý khách chỉ có thể chủ động thực hiện giao dịch khi không là còn iCopier.
 

Được hưởng Phí thông tin và Phí hiệu quả đầu tư, chi tiết tại đây. Phí được thanh toán bằng iXu vào ngày 15 hàng tháng.

Hiện tại hệ thống đang phát triển để iTrader Phái sinh xem được thông tin trên giao diện iTrader Phái sinh.

- Đã có tài khoản phái sinh được kích hoạt 
- Số dư tiền mặt từ 30 triệu trở lên (Số dư sẽ được tính toán theo thứ tự tiền mặt ký quỹ phái sinh trên VSD -> tiểu khoản phái sinh -> tiểu khoản thường)
- Đang không có vị thế mở và không có nghĩa vụ nợ cần thanh toán trên tiểu khoản phái sinh tại thời điểm sao chép.

Quý khách cần đóng hết vị thế. Sau đó vào mục iWealth Partner, xem mục iCopy phái sinh và chọn Hủy vai trò.
Vai trò sẽ được hủy ngay lập tức kể từ lúc Quý khách thao tác thành công.
Quý khách có thể đăng ký trở lại thành iTrader sau 01 ngày làm việc.
 

Quý khách có thể nộp tiền vào ký quỹ phái sinh, tiểu khoản phái sinh hoặc tiểu khoản thường.
Tại thời điểm sao chép, TCBS sẽ cắt tiền theo thứ tự ưu tiên: tiền ký quỹ phái sinh tại VSD -> tiểu khoản phái sinh -> tiểu khoản thường
Trường hợp tiểu khoản phái sinh có thêm số dư tiền (tối thiểu là 1 triệu đồng) sau khi đăng ký sao chép thành công, tại mỗi 8h sáng ngày giao dịch, hệ thống sẽ tự động nộp cho tiền ký quỹ phái sinh trên VSD để tăng giá trị sao chép. Vì vậy, nếu không có nhu cầu tăng giá trị sao chép, Quý khách vui lòng chuyển tiền ra khỏi tiểu khoản phái sinh.
Ví dụ: Quý khách có 30 triệu trên ký quỹ phái sinh tại VSD (1), 20 triệu trên tiểu khoản phái sinh (2), 40 triệu trên tiểu khoản thường (3).
- Nếu Quý khách có nhu cầu sao chép với số vốn là 50 triệu đồng, TCBS sẽ dùng toàn bộ số đư (1) và (2)
- Nếu Quý khách có nhu cầu sao chép với số vốn là 60 triệu đồng, TCBS sẽ dùng toàn bộ số dư (1), (2) và cắt thêm 10 triệu trên số dư (3)
- Nếu Quý khách có nhu cầu sao chép với số vốn là 60 triệu đồng, TCBS sẽ dùng toàn bộ số dư (1), cắt thêm 10 triệu trên số dư (2), và chuyển 10 triệu từ (2) sang (3). 

Hệ thống sẽ đóng hết tất cả vị thế đang mở, thu phí sao chép và rút tiền từ VSD về tiểu khoản phái sinh.
 

Không. Quý khách chỉ có thể sao chép duy nhất 01 iTrader tại 1 thời điểm. Khi muốn đổi iTrader, vui lòng hoàn tất dừng sao chép iTrader hiện tại trước khi đăng ký sao chép mới.
 

iTrader chỉ có thể hủy đăng ký khi iTrader không có Copier hoặc đã đóng hết vị thế. Trường hợp iTrader đã đóng hết vị thế và hủy đăng ký, hệ thống sẽ gửi thông báo cho iCopiers.
 

Có. Lãi (nếu có) sẽ được thanh toán về tiểu khoản phái sinh vào đầu ngày giao dịch kế tiếp. Khi số tiền cộng dồn trong tiểu khoản phái sinh trên 1 triệu đồng, hệ thống sẽ tự động nộp ký quỹ VSD (vào lúc 8h sáng) để tăng giá trị sao chép cho Copier.
 

Có. Lệnh sẽ bị hủy.
 

Không.

Quý khách cần có tiểu khoản phái sinh đã kích hoạt, sau đó vào mục iWealth Partner và chọn đăng ký trở thành iTrader phái sinh.
 

Có. Quý khách có 2 lựa chọn để sao chép:
- Sao chép mới
- Sao chép danh mục hiện tại

Có 2 cách như sau:

  1. Quý khách vào mục iCopy và chọn Đầu tư thêm" để tăng giá trị sao chép, đây là cách tối ưu và cho kết quả tăng sức mua tài khoản nhanh nhất
  2. Quý khách nộp tiền vào tiểu khoản phái sinh: Tại đầu ngày giao dịch, hệ thống sẽ tự động nộp tiền (tối thiểu là 1 triệu đồng) từ tiểu khoản phái sinh lên ký quỹ phái sinh tại VSD để tăng giá trị sao chép.

- Các thao tác nộp/rút tiền, đặt lệnh vẫn như giao diện Nhà đầu tư thông thường
- Tuy nhiên, iTrader chỉ được giao dịch trong Whitelist: là Hợp đồng tương lại chỉ số VN30 có ngày đáo hạn gần nhất. Riêng tại ngày đáo hạn, iTrader có thể giao dịch 02 loại hợp đồng có ngày đáo hạn gần nhất.

Xem thêm