Chuyển tiền giao dịch iFund

Chuyển tiền giao dịch iFund

Chuyển tiền giao dịch iFund

Tiền mua Chứng chỉ Quỹ mở (CCQ) của Quý khách sẽ được TCBS tự động phong tỏa và thu trên tài khoản chứng khoán tại TCBS nếu Quý khách đảm bảo trước 14h45 ngày T-1 (T là ngày giao dịch):
(i) Số dư trên Tài khoản chứng khoán đủ thanh toán cho cả phí lưu ký và
(ii) Hoàn thành xác nhận lệnh mua trước 14h45 ngày T-1 (T là ngày giao dịch)
Quý khách tham khảo hướng dẫn cách chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán tại đây

Trường hợp Quý khách đã kết nối tài khoản ngân hàng tại Techcombank với tài khoản chứng khoán TCBS, khi tài khoản chứng khoán thiếu tiền hệ thống sẽ hỗ trợ tự động chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang.