Chuyển tiền giữa các tiểu khoản hoặc sang tài khoản thụ hưởng

Chuyển tiền giữa các tiểu khoản hoặc sang tài khoản thụ hưởng

Chuyển tiền giữa các tiểu khoản hoặc sang tài khoản thụ hưởng

Để chuyển tiền nội bộ giữa các tiểu khoản hoặc sang tài khoản ngân hàng thụ hưởng, Quý khách vui lòng thao tác theo hướng dẫn dưới đây
Lưu ý: Đối với trường hợp tài khoản thụ hưởng là ngân hàng khác Techcombank, lệnh chuyển tiền sẽ chỉ được xử lý trong giờ hành chính.
     User-added image